Šī gada 1. aprīlī stāsies spēkā izmaiņas, ko esam veikuši Luminor cenrādī privātpersonām.

Esam veikuši izmaiņas pašreizējā cenrādī, sekojot tirgus tendencēm, kā arī vispārpieņemtajai praksei attiecībā uz cenu noteikšanu.
 
Lielākā daļa izmaiņu ir veiktas, lai vienādotu mūsu pakalpojumu cenas visās trijās Baltijas valstīs. Turklāt esam mainījuši arī cenrāža teksta formulējumu un struktūru, lai padarītu to pārredzamāku un saprotamāku mūsu klientiem.
 
Aicinām pārskatīt veiktās cenrāža izmaiņas privātpersonām.

Izmaiņas stāsies spēkā 2022. gada 1. aprīlī. Ja piekrītat tām, Jums nav jāveic papildu darbības.

Ja izmaiņām nepiekrītat, Jums ir tiesības nekavējoties, bez maksas un bez sankciju piemērošanas atkāpties no Pakalpojumu līgumiem, kurus skar izmaiņas, par to mums rakstveidā paziņojot līdz 2022. gada 1. aprīlim un izpildot saistības, kas izriet no šiem Pakalpojumu līgumiem.