Izmaiņas Luminor Vispārējo darījumu noteikumos, Kontu noteikumos, Noguldījumu noteikumos un cenrādī no 2020. gada 1. septembra | Luminor

Šī gada 1. septembrī stāsies spēkā izmaiņas, ko esam veikuši Luminor Vispārējos darījumu noteikumos, Kontu noteikumos, Noguldījumu noteikumos, kā arī cenrādī privātpersonām un uzņēmumiem.

Noslēdzot klientu datu un produktu pārcelšanu uz vienotu Luminor sistēmu un attīstot digitālo kanālu iespējas, vēlamies aktualizēt cenrādi, svītrojot tos pakalpojumus, kas vairs netiek piedāvāti, vienkāršot tā struktūru, kā arī pielāgot pakalpojumu cenu tirgus izmaiņām.

 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi spēkā no 01.09.2020.
 Kontu noteikumi spēkā no 01.09.2020.
 Noguldījumu noteikumi spēkā no 01.09.2020.

Detalizēta informācija par visām izmaiņām cenrādī: