Izmaiņas Luminor padomē | Luminor

Luminor Bank AS akcionāru pilnsapulcē tika pieņemts Nadine Faruque un Ari Kaperi lūgums atbrīvot viņus no bankas padomes locekļu amatiem. Ari Kaperi atkāpšanās ir spēkā no šī gada 1. jūlija, savukārt Nadine Faruque no 11. jūlija.