Krievijas valdības pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas Tautas Republikas atzīšana un Krievijas karaspēka ienākšana Ukrainas teritorijā ir veicinājusi jaunu sankciju noteikšanu.

Luminor banka ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, ASV OFAC, Apvienotās Karalistes un nacionālo sankciju režīmus. Tā kā sankciju režīmi var strauji mainīties, tas var ietekmēt Luminor bankas sniegtos pakalpojumus.

Informējam, ka:

  • Starptautisko maksājumu apstrādes laiks var aizņemt ilgāku laiku nekā parasti, īpaši, ja maksājums ir saistīts ar Krieviju, Baltkrieviju vai Ukrainu.
  • Luminor nekādā veidā neiesaistīsies un neveicinās ienākošos/izejošos darījumus, kas tieši vai netieši skar Luhanskas un Doņeckas reģionus, kā arī neiesaistīsies nekādos cita veida darījumos attiecībā uz šiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas fiziskām un juridiskajām personām ir jāievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un attiecīgie nacionālie sankciju režīmi.Plašāku informāciju par starptautiskajām sankcijām varat atrast šādās tīmekļa vietnēs: