Luminor banka izmaksās daļu no uzkrātā kapitāla tās pašreizējam akcionāram | Luminor

Tā kā Luminor bankas kapitāla pietiekamība pārsniedz attiecīgo normatīvo aktu prasības un bankas iekšēji noteikto līmeni, tā ir nolēmusi izmaksāt daļu no uzkrātā kapitāla savam vienīgajam akcionāram Luminor Group AB, kura galvenie akcionāri savukārt ir Nordea Bank Abp un DNB Bank ASA.

Luminor esošais kapitāla rādītājs 20 procentu apmērā ir virs bankas iekšēji noteiktā 17 procentu līmeņa. Noteiktais mērķis uzskatāms par pilnībā pietiekamu, lai atbilstu visām normatīvo aktu prasībām un tam kapitāla apjomam, kas nepieciešams Luminor biznesa stratēģijas īstenošanai.
 
Lai īstenotu kapitāla izmaksu, 2019. gada 28. maijā Luminor Group AB, kā Luminor bankas vienīgais akcionārs, pieņēma lēmumu ļaut Luminor bankai konvertēt daļu no akciju emisijas uzcenojuma uz akciju pamatkapitālu, izlaižot prēmijakcijas, kam sekos tālāks akciju pamatkapitāla samazinājums. Luminor ir saņēmusi atļauju no Eiropas Centrālās bankas īstenot konkrētās darbības. Izmaksa tiks veikta, tiklīdz būs pagājis likumā noteiktais 3 mēnešu nogaidīšanas periods.
 
Pēc prēmijakciju izlaišanas un tam sekojošā akciju pamatkapitāla samazinājuma, Luminor Bank AS pamatkapitāls paliks tādā pašā līmenī, kā šobrīd - 34 912 230 eiro apmērā. 
 
Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Luminor Investoru attiecību komandu, rakstot: ir@luminorgroup.com.
 
Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas tirgū ar 1,1 miljonu klientu, kā arī 16% tirgus daļu noguldījumos un aptuveni 22% – kreditēšanā. Luminor pašu kapitāls ir 1,8 miljardi EUR un pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) ir 18%. Luminor vīzija ir kļūt par vislabāko finanšu ekosistēmu saviem klientiem.