Luminor banka ir veiksmīgi noslēgusi jaunu obligāciju emisiju 300 miljonu eiro apmērā uzreiz pēc starptautiskās reitingu aģentūras Moody’s reitinga paaugstinājuma. Turklāt banka ir atpirkusi esošos vērtspapīrus 228 miljonu eiro vērtībā, kuru termiņš bija 2022. gads. Darījumi, kas tika pabeigta š.g. 23. septembrī, vēl vairāk uzlabos Luminor finansēšanas efektivitāti un samazinās finansējuma izmaksas.

“Mēs esam spēruši svarīgu soli, lai izpildītu gaidāmās normatīvās prasības, vienlaikus stiprinot mūsu pasīvu struktūru un paplašinot investoru bāzi. Būtiskais investoru atbalsts liecina par Luminor stabilajām pozīcijām un Baltijas valstu ekonomikas pozitīvajām perspektīvām. Šie darījumi mums nodrošina iespēju turpināt atbalstīt savus klientus un stiprināt mūsu darbību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā,” Palle Nordals (Palle Nordahl), Luminor Finanšu direktors.

Šī gada septembrī Luminor vairākkārt virtuāli tikās ar investoriem no Eiropas un 16. septembrī emitēja savas jaunās obligācijas, kas raisīja lielu investoru ieinteresētību un pozitīvas atsauksmes, tostarp no tiem, kuri vēlējās pārdot savā īpašumā esošās Luminor obligācijas ar 1,375 % kuponu un dzēšanas termiņu 2022. gadā.

Investoru interese bija liela, tika saņemti pirkšanas rīkojumi no vairāk nekā 80 investoriem 20 valstīs. To apmērs, kvalitāte un dažādība ļāva Luminor jauno vērtspapīru kupona likmi noteikt 0,539 % apmērā, kas šim obligāciju veidam ir zemākā iespējamā likme. Investoru pieprasījums no vāciski runājošām Eiropas valstīm veidoja trešdaļu no kopējā rīkojumu apjoma, un tika novērota liela interese arī no investoriem Baltijas valstīs, Rietumeiropā un Vidusjūras reģionā.

Obligācijas, ko reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar Baa1 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu. Luminor Markets abos darījumos bija emisijas vadošais organizētājs.