Luminor emitē obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā | Luminor

11. jūnijā Luminor Bank AS emitēja augstākā ranga nenodrošinātās obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā ar termiņu 3 gadi un 4 mēneši. Obligācijas tiek emitētas EMTN* programmas ietvaros un tās būs reģistrētas tirdzniecībai Īrijas biržā.

Luminor finanšu resursu pārvaldes vadītājs Makss Ērengens norāda, ka šis ir vēl viens nozīmīgs Luminor bankas attīstības solis, lai kļūtu par pašfinansētu un neatkarīgu Baltijas mēroga banku. “Ar prieku varu piebilst, ka emisija piesaistīja investoru interesi teju visā Eiropā, kopumā no 17 valstīm,” komentē Ērengens.

Jūnija sākumā notika aptuveni piecdesmit tikšanās ar investoriem no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Eiropas, tai skaitā, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Francijas un Polijas. Tā rezultātā 11. jūnijā Luminor Bank AS apstiprināja darījumu.

Investoru interese bija spēcīga, radot pieprasījumu pēc vērtspapīriem par vairāk nekā 600 miljoniem eiro, kas ļāva Luminor panākt izdevīgus nosacījumus tam nepieciešamajam aizņemšanās apjomam – 300 miljoniem eiro.

Darījuma izmaksas virs bezriska likmēm ir 167 bāzes punkti, kas, salīdzinot ar sākotnējiem indikatīvajiem cenas rādītājiem, nodrošināja par 13 bāzes punktiem zemākas izmaksas. Ņemot vērā zemās eiro procentu likmes, obligāciju kupona likme tika noteikta 1.375% apjomā, sasniedzot 1.42% ienesīgumu. Vairāk nekā 80% no pieprasījumiem ar kopējo vērtību – gandrīz 500 miljoni eiro, bija no valstīm, kas atrodas ārpus Baltijas.

“Lielā investoru interese pierāda, ka Luminor finansiālais profils ir spēcīgs. Esam stabila kredītiestāde, kas paver jaunas investīciju iespējas visai plašajai Eiropas investoru kopienai,” piebilda Makss Ērengens, Luminor finanšu resursu pārvaldes vadītājs.

Obligācijām ir piešķirts kredītreitingu aģentūras Moody’s Provizoriskais prioritārais nenodrošinātais reitings Baa2 līmenī, kas ierindo Luminor vērtspapīrus zema riska investīciju kategorijā.

Saskaņā ar EMTN programmu, emitēto obligāciju kopsumma tagad sastāda 650 miljoni eiro, 11. jūnija darījumam papildinot 2018. gada oktobra darījumu 350 miljonu eiro apmērā.

*Luminor ir izveidojis Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (European Medium Term Note, EMTN) programmu 3 miljardu eiro apmērā, kas ļauj emitēt obligācijas ar standartizētu dokumentāciju. Programmai ir divi mērķi — aizvietot finansējumu no pašreizējiem akcionāriem, kā arī sniegt atbalstu un finansējumu mūsu klientu darbībai.

Papildu informācija: Inese Kronberga