Luminor noslēdz 2019. gada ceturto ceturksni, uzlabojot finanšu pozīciju | Luminor

Luminor Bank AS starpposma pārskata dati par 2019. gada ceturto ceturksni uzrāda, ka banka gadu noslēgusi ar uzlabotu kredītu un noguldījumu attiecību, kā tas arī tika plānots saskaņā ar bankas pārmaiņu procesa gaitu.

Luminor finansēšanas struktūra uzlabojās, sasniedzot 99,9% kredītu un noguldījumu proporciju ceturtā ceturkšņa beigās, salīdzinot ar 126,5% pirms gada. Pēdējo divpadsmit mēnešu laikā par 12,9% pieaudzis noguldījumu portfelis, kredītportfelis samazinājies par 10,9%, savukārt pārvaldītie aktīvi sasnieguši 1,45 miljardus eiro, pieaugot par 20%. Ņemot vērā ārkārtas izdevumus, kas saistīti galvenokārt ar IT investīcijām, Luminor neto peļņa 2019. gada pēdējā ceturksnī bija 4 miljoni eiro, kas ir nedaudz vairāk nekā šajā pašā periodā pērn.
 
Kopumā gada pēdējais ceturksnis noslēdzis vēl vienu būtisku Luminor transformācijas procesa posmu. “Esam uzlabojuši savu finansēšanas struktūru, jauna bankas darbības modeļa īstenošana norit saskaņā ar plānoto. Labvēlīgie makroekonomiskie apstākļi Baltijā nodrošina labu vidi, lai Luminor turpinātu savu izaugsmi, sniedzot ieguldījumu mūsu reģiona ilgtspējīgā ekonomiskajā izaugsmē.” uzsver Erki Rāzuke, Luminor valdes priekšsēdētājs.
 
Gada pēdējā ceturksnī Luminor turpināja veidot savu maksājumu infrastruktūru un informācijas sistēmas, lai tās kļūtu neatkarīgas no līdzšinējām mātes bankām. Tika pabeigts darbs pie pastāvīgas SEPA maksājumu plūsmas izveidošanas, kā arī nozīmīgs progress tika panākts arī neatkarīga korespondentbanku tīkla izveidē.
 
Decembrī Eiropas Centrālā banka izsniedza Luminor licenci nodrošināto obligāciju emitēšanai, kas ir būtisks solis pilnīgi neatkarīgas finansēšanas struktūras izveidē.
 
“Luminor ir izdevies veiksmīgi audzēt savu noguldījumu portfeli, pērnā gada ceturtajā ceturksnī klientu kopējais noguldījumu apjoms Latvijā pieaudzis par 5,5%, sasniedzot 2.91 miljardu eiro. Esam saglabājuši savu pozīciju starp vadošajiem kreditētājiem Latvijā, pēdējā ceturkšņa noslēgumā klientiem izsniegtā finansējuma apmērs sasniedza 2.93 miljardus eiro. Šogad plānojam arvien aktīvāku finansējuma izsniegšanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Turpinām darbu pie būtiska transformācijas posma - klientu datu un pakalpojumu pārcelšanas uz vienotu IT platformu. Līdz 2019. gada beigām jau aptuveni 30% aktīvo klientu dati Latvijā tika veiksmīgi pārnesti. Šonedēļ uzsākam arī pakāpenisku uzņēmumu un kreditēto klientu datu pārcelšanu. Visu datu un pakalpojumu pārcelšanu no līdzšinējās Nordea sistēmas uz vienotu Luminor sistēmu plānojam noslēgt šī gada vasarā.” stāsta Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.
 
2019. gada ceturtā ceturkšņa beigās Luminor bija trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs aptuveni ar miljonu klientu, 2500 darbiniekiem un 16,6% tirgus daļu noguldījumos un 18,7% tirgus daļu kreditēšanā. Luminor pašu kapitāls veido 1,6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 19,7%.