Luminor paziņo neauditētos 2018. gada 4. ceturkšņa finanšu rezultātus | Luminor

2018. gada laikā Luminor Igaunijā, Latvijā un Lietuvā uzrādīja stabilus ieņēmumu rādītājus.

"2018. gadā Luminor finanšu rādītāji saglabājās stabili visās trīs Baltijas valstīs, kā arī kopējie ieņēmumu rādītāji ir pozitīvi,” komentē Erki Rāzuke, Luminor Valdes priekšsēdētājs. “Gada laikā pieauguši kopējie depozīta apjomi, portfelim palielinoties par 7,6%, un, lai gan kreditēšanas rādītājos tika novērots neliels samazinājums, par 1,7%, salīdzinot ar 2017. gadu, bankas aizdevumu un noguldījumu attiecība uzlabojās.”

2018.gada laikā Luminor turpināja īstenot pārmaiņu īstenošanai visās trīs Baltijas valstīs, gada sākumā pabeidzot pēdējo apvienošanās posmu – juridisku pārrobežu apvienošanos. Tādējādi, no šī gada 2019.gada 2.februāra Luminor turpina savu darbību kā Igaunijā reģistrēta banka ar filiālēm Latvijā un Lietuvā.

Kā uzskata E.Rāzuke, Baltijas valstu ekonomiskā vide pašlaik ir labvēlīga - ir vērojama veselīga IKP izaugsme, pozitīvi nodarbinātības rādītāji, līdzsvarota norēķinu kontu situācija, kā veselīgs uzkrājumu līmenis un budžeta pārpalikums.

"Šis pozitīvais ekonomiskais fons atbalstījis mūsu lēmumu – paātrināt Luminor transformāciju,” skaidro Erkki Rāzuke. “2019.gadā mēs aktīvi izpildīsim plānotās bankas transformācijas aktivitātes, kā arī ambiciozo programmu, uzlabojot klientu digitālo pieredzi, IT sistēmu nomaiņu un digitālo transformāciju, kā arī pievērsīsim īpašu uzmanību bankas darbības efektivitātei. Tāpat mēs arī pielāgojam organizāciju šobrīd mainīgajai uzņēmējdarbības videi, vienkāršojot ikdienas procesus un darbu.

2019.gadā Luminor turpinās darbu pie “Zini savu klientu” principu stiprināšanas visās trīs Baltijas valstīs, par prioritāti izvirzot regulējošo prasību pilnīgu ievērošanu un godīgu uzņēmējdarbību.

Latvijā

Latvijā tīrie procentu ieņēmumi 2018. gada 4.ceturksnī sasniedza 13.6 miljonus eiro, kopējai tīro procentu ieņēmumu starpībai uzrādot pieaugumu par 1.2%. Operacionālā peļņa šajā periodā sasniedza 30 miljonus eiro, kas ir par 1 miljonu vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Operacionālās peļņas pieaugumu galvenokārt samazināja gada beigu izmaksu uzkrājumi, vienreizējās izmaksas, kas radušās no ieguldījumiem īpašumos un zaudējumiem vērtības samazināšanās rezultātā. Līdz ar to, kopumā ieņēmumi auga, bet, ņemot vērā būtiskās papildus investīcijas IT, gada pēdējo ceturksni noslēdzām ar 0.7 miljonu eiro zaudējumiem.

2018. gada 4.ceturkšņa neauditētais finanšu rezultātu ziņojams pieejams saitē šeit. Konsolidētie auditētie finanšu rādītāji par 2018.gadu Luminor Igaunija, Latvia un Lietuva tiks publicēti 2019.gada martā.

“Pagājušais gads Luminor bijis dinamisks un lielu vērību vērsām klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai gan privātpersonu un private banking segmentos, gan arī uzņēmumu segmentā. Pēc Luminor jaunā klientu servisa koncepta ieviešanas, kas paredz arvien mērķtiecīgāku klientu virzīšanu digitālajos bankas kanālos, klientu aktivitāte attālinātajos kanālos ir pieaugusi par 26%, bet fiziski klientu apkalpošanas centros izmantoto pakalpojumu skaits samazinājies uz pusi. Turklāt pēc jaunā digitālās autentifikācijas risinājuma Smart ID ieviešanas unikālo lietotāju skaits pusotra mēneša laikā ir pieaudzis līdz aptuveni 27 tūkstošiem lietotāju,” saka Kerli Gabrilovica, Luminor Retail banking vadītāja / Luminor filiāles vadītāja Latvijā. “Esam gandarīti redzēt, ka ik ceturksni klientu kopējā apmierinātība ar bankas sniegtajiem pakalpojumiem pieaug, ko parāda arī vispārējās klientu apmierinātības dati pēc ‘slepenā pircēja’ vērtējuma (88%, 4.ceturksnis).