Luminor saņem Eiropas Centrālās bankas atļauju turpināt darbu pie pārrobežu apvienošanas Baltijā | Luminor

2018. gada 28. jūnijā Luminor saņēma Eiropas Centrālās bankas (ECB) atļauju pārrobežu apvienošanas īstenošanai Baltijā. Apvienošana paredz Luminor banku pilnīgu integrāciju, turpinot darbību visās Baltijas valstīs ar banku Igaunijā un tās reģistrētajām filiālēm Latvijā un Lietuvā. Plānots, ka pārrobežu apvienošana un juridiskās izmaiņas stāsies spēkā 2019. gada 2. janvārī.

29. martā Luminor bankas visās Baltijas valstīs parakstīja pārrobežu apvienošanas līgumu un maijā saņēma ECB apstiprinājumu, kas dod atļauju atvērt filiāles un uzsākt to darbību Latvijā un Lietuvā.

Tagad pēc galīgās atļaujas saņemšanas no ECB Luminor turpinās darbu pie juridisko izmaiņu ieviešanas.

Ikdienas darbs un klientu apkalpošana turpināsies kā ierasts. Par citiem jaunumiem, tostarp pārmaiņām, kas saistītas ar produktu vienādošanu, jauniem piedāvājumiem klientiem un digitālajiem uzlabojumiem, stāstīsim atsevišķi.

Pārrobežu apvienošana veicinās Luminor mērķa īstenošanu - izveidot spēcīgu, uz vietējiem klientiem orientētu finanšu pakalpojumu sniedzēju ar efektīvu pārvaldību, kas darbojas visā Baltijā.