Luminor saņem izcilības balvu par pirmo nodrošināto obligāciju emisiju Baltijas reģionā | Luminor

Londonas izdevums “The Covered Bond Report”, kas ik gadu apbalvo nozīmīgākos nodrošināto obligāciju darījumus un iniciatīvas, piešķīris Luminor bankai apbalvojumu par izcilību, novērtējot to, ka banka bija pirmā, kas emitēja nodrošinātās obligācijas Baltijas reģionā.

Baltijas reģionā pirmās nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā Luminor banka emitēja šī gada 4. martā. Nodrošinātās obligācijas ar piecu gadu termiņu ir iekļautas Īrijas biržā.
 
Luminor finanšu direktors Jonass Eriksons saka: “Esam gandarīti par šo atzinību. Līdz ar šo obligāciju emisiju mēs ne tikai varējām sasniegt pilnībā neatkarīgu finansējuma struktūru, bet tas bija arī liels solis Baltijas kapitāla tirgus attīstības virzienā.”
 
Luminor emitēja nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā ar 25 bāzes punktu starpību virs vidējo maiņas (swap) darījumu likmes. Ņemot vērā šī brīža zemās eiro procentu likmes, obligāciju ienesīgums sasniedza -0,18%, kas ir līdz šim zemākā likme Baltijas nevalstiskajam emitentam. Gandrīz visu pieprasījumu veica investori ārpus Baltijas valstīm. Pieprasījums no centrālajām bankām un pārrobežu investoriem veidoja 20%, no Vācijas institucionālajiem investoriem – 43% no kopējā apjoma. Kopumā iegādes rīkojumus veica gandrīz 80 investori no 18 dažādām Eiropas valstīm.
 
Luminor plāno turpināt nodrošināto obligāciju emisiju, pievienojot obligāciju seguma portfelim Lietuvas un Latvijas aktīvus. Obligāciju sākotnējā izdošana ir balstīta uz Igaunijas aktīviem.
Tiesību akts, kas dod iespēju emitēt nodrošinātās obligācijas saskaņā ar Igaunijas likumdošanu, Igaunijā stājās spēkā 2019. gada martā.
Ņemot vērā Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes veikto novērtējumu, 2019. gada 19. decembrī Eiropas Centrālā banka izsniedza Luminor licenci nodrošināto obligāciju emitēšanai. Luminor ir pirmā banka Baltijas valstīs, kas saņēmusi šādu licenci.
 
Starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s 2020. gada 13. janvārī piešķīra Luminor bankai provizorisko (P) reitingu Aa1 ar hipotēkām nodrošinātajām obligācijām. Šobrīd tas ir augstākais obligācijām saņemtais kredītreitings Baltijas valstīs.
 
The Covered Bond Report ir portāls un žurnāls, kas nodrošina izsmeļošas un aktuālas ziņas, analīzi un datus par nodrošināto obligāciju tirgu visā pasaulē. Izdevums katru gadu pasniedz izcilības apbalvojumus ar mērķi izcelt gada nozīmīgākos darījumus, institūcijas un iniciatīvas, kas devušas ieguldījumu nodrošināto obligāciju attīstībā.