Moody’s Investor Service piešķir Luminor Baa1 depozītu reitingu ar stabilu nākotnes vērtējumu | Luminor

2018. gada 13. septembrī starptautiskā reitingu aģentūra Moody´s Investor Service piešķīra Luminor reitingus. Reitinga saņemšanu iniciēja Luminor un tas tika pieprasīts Luminor Igaunijā. Lai arī Luminor šobrīd darbojas kā trīs atsevišķi uzņēmumi, Luminor piešķirtais reitings Igaunijā atspoguļo Moody´s nākotnes vērtējumu Luminor grupas darbībai kopumā, ņemot vērā Luminor pārrobežu apvienošanos, lai no 2019. gada janvāra kļūtu par centralizētu finanšu pakalpojumu sniedzēju ar galveno biroju Igaunijā un filiālēm Latvijā un Lietuvā.

“Mūsu mērķis ir izveidot vadošo finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijā vietējiem uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, pielāgot darbību tirgus apstākļiem, uzlabojot ienesīgumu un saglabājot spēcīgu kapitalizāciju ar CET1 rādītāju virs 17%. Mēs pakāpeniski  aizvietosim mūsu mātes banku finansējumu ar depozītiem un stabilu ilgtermiņa finansējumu. Esmu pārliecināts, ka Luminor kļūs par vienu no saistošākajiem investīciju objektiem Baltijas reģionā,” saka Luminor Grupas valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke.

Piešķirtie reitingi ir ieguldījumu pakāpes reitingi un balstās uz Moody’s viedokli par Luminor grupas saistību kredītu kvalitāti un kopējo kredītspēju, ņemot vērā arī Blackstone Investment L.P. privāto kapitāla fondu ietekmi kā vairākuma Luminor akciju un kontrolpaketes īpašnieku.

Piešķirtie reitingi, ieskaitot ilgtermiņa un īstermiņa ārvalstu un vietējās valūtas noguldījumu reitingus Baa1/P-2 skaidri parāda, ka Luminor ir spēcīgs kredītportfelis un Luminor spēs laikus pildīt visas savas finansiālās saistības.

Provizoriskais prioritārais nenodrošinātais (MTN) reitings Baa2 norāda, ka Luminor darbojas saskaņā ar saviem biznesa mērķiem, piesaistot papildu klientu noguldījumus un stabilu vidēja un ilgtermiņa lielāka apmēra finansējumu finanšu tirgos, lai pakāpeniski aizstātu Nordea Bank AB un DNB  īpašnieku esošo finansējumu.

Papildus tam Luminor ir piešķirts pamata kredītspējas novērtējums (Baseline Credit Assessment) Ba1 līmenī, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa darījuma partnera riska un reitinga novērtējums A3/P-2 līmenī. Moody´s novērtējums rāda, ka Luminor finanšu profils ir spēcīgs, arī ņemot vērā gaidāmās īpašnieku struktūras izmaiņas.

Moody´s Investor Service secinājumi.

Luminor Bank AS piešķirtie reitingi: