Procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās daļas.

Nemainīgā procentu likmes daļa

 • Tiek noteikta katram klientam individuāli
 • Atkarīga no klienta ienākumiem, sadarbības ar banku
 • Atkarīga no maksājumu disciplīnas, kredītvēstures
 • Tiek fiksēta uz visu līguma termiņu
 • Klients pats var ietekmēt tās apmēru

Mainīga bāzes likme

 • Mainīgo procentu likmes daļu veido īstermiņa procentu likmes jeb Euribor. Klientam šī likmes daļa mainās pēc noteikta perioda, par ko klients vienojas ar banku.
 • Mēs piedāvājam 3, 6 un 12 mēnešu mainīgo Euribor likmi, kas mainās atbilstoši reizi 3,6 vai mēnešos, atkarībā no izvēlētā Euribor perioda.
 • Euribor piemērošanas datums ir otrajā darba dienā pēc tā noteikšanas datuma.
 • Jāņem vērā, ka Euribor izmaiņas ietekmē arī aizdevuma ikmēneša maksājuma apmēru. Piemēram, paaugstinoties Euribor likmei, palielināsies arī ikmēneša maksājums un otrādi.
 • Euribor administrators ir Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI).
 • Papildu informācija par Euribor un Euribor likmes pieejamas EMMI mājaslapā.


Plašāka informācija par Mainīgās bāzes likmes vēsturiskajām vērtībām kredītiem, kuru procentu likmju aprēķinā izmantots ICE Custom Index Q973 (iepriekš līdz 01.01.2018. Bloomberg Eiropas banku finansēšanas maržas indekss) skatāma šeit.