Luminor Līzings Latvija SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai | Luminor
Apdrošināšanas sabiedrības, kuru polises akceptē Luminor Līzings Latvija SIA

 • AAS Balta*
 • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams**
 • AAS BTA Baltic Insurance Company*
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle*
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle*
 • ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle*
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle*
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle*
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle*

*Apdrošinājuma summu limiti – bez ierobežojuma
** Maksimālais limits viena objekta apdrošinājuma summai 100 000 EUR

Apdrošināšanas objekti:

 • vieglie automobiļi
 • motocikli
 • komerctransports

Apdrošināšanas obligātie nosacījumi:

Apdrošinot objektu, kas kalpo kā nodrošinājums Luminor Līzings Latvija SIA, apdrošināšanas polisē kā labuma guvējs ir jānorāda Luminor Līzings Latvija SIA.

Objekts ir jāapdrošina pret visiem pamata riskiem:

 • bojājumi
 • pilnīga bojāeja
 • zādzība

Apdrošināšanas summai ir jāatbilst līzinga objekta tirgus vērtībai, ieskaitot PVN, polises slēgšanas brīdī.

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, bojājumu gadījumā ir jābūt noteiktai ieskaitot PVN.

Maksimāli pieļaujamais pašrisks

Transporta līdzekļa ar pilnu masu līdz
3500 kg tirgus vērtība ieskaitot PVN
Bojājumiem Pilnīgai bojāejai Zādzībai
līdz EUR 30 000 līdz EUR 300 10 % 20 %
vairāk par EUR 30 000 līdz EUR 500 10 % 20 %
Transporta līdzekļa ar pilnu masu līdz
3500 kg tirgus vērtība ieskaitot PVN
līdz EUR 712 15 % 15 %

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Luminor Līzings Latvija SIA.
Adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013, vienotais reģ.nr. 40003024725.