Maksājuma rīkojuma pieņemšanas pārtraukšanas brīdis un Izpildes termiņš izejošajiem maksājumiem | Luminor