2021. gada 1. maijā tiks mainīts Luminor Bank AS Latvijas filiāles Cenrādis uzņēmumiem

Kas mainīsies?
 
Tiks ieviestas izmaiņas, kas saistītas ar konta atlikuma maksu finanšu iestādēm un juridiskām personām, tostarp: 

Sīkāka informācija par izmaiņām cenrādī šeit.