Pieteikums dzīvības apdrošināšanai | Luminor

Apdrošināšanas dati un dokumenti

Lūdzu, autentificējieties, lai nodrošinātu pieteikuma izvērtēšanu! Ja autentifikācija nav veikta, mēs varam palūgt parakstīt pieteikumu elektroniski, izmantojot Dokobit portālu.

Svarīgi! Lai apdrošinātu divas personas (galveno aizņēmēju un līdzaizņēmēju), katrai personai nepieciešams iesniegt savu pieteikumu.

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, vien. reģ. Nr. 40103336441, Skanstes iela 50, Rīga, LV‑1013, tālr. 1887 vai +371 67081887, info@ergo.lv.

Šī pieteikuma mērķis ir sniegt Apdrošinātājam informāciju, kas ir nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Pieteikuma aizpildīšana neuzliek pienākumu Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātājam noslēgt apdrošināšanas līgumu. Ja ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tad šis pieteikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

Saistība ar apdrošināto personu

Vai plānojat līgumā iekļaut divas apdrošinātās personas?
Lai apdrošinātu divas personas, nepieciešams iesniegt divus apdrošināšanas pieteikumus – katra persona iesniedz savu pieteikumu.

Saistība ar politiski nozīmīgu personu

?

Politiski nozīmīga persona (PNP) ir persona, kura ieņem augstākā līmeņa amatu valsts vai pašvaldības iestādēs Latvijā vai kādā citā valstī, vai kādā starptautiskā organizācijā, kā arī šādas personas radinieks vai cieši saistīta persona. Vietējā likumā, kas regulē “Pazīsti savu klientu” prasību izpildi finanšu iestādēs, var atrast precīzu PNP definīciju.Uzspiest, lai aizvērtu

Vai jūs vai jūsu ģimenes loceklis esat politiski nozīmīgi persona, vai arī jūs esat cieši saistīts/a ar politiski nozīmīgu personu*?
Lūdzu, lejupielādējiet failu PAZĪSTI SAVU KLIENTU – ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Veselības stāvokļa novērtēšana

Kāds ir jūsu vecums?

Nepieciešamie dokumenti: vecums līdz 45 gadiem, summa ≤ 100 000 EUR

Lai ERGO varētu izvērtēt apdrošināmos riskus, lūdzu, sniedziet atbildes uz sekojošiem apgalvojumiem, kas saistīti ar jūsu veselības stāvokli.

Nepieciešamie dokumenti: vecums līdz 45 gadiem, summa 100,001 – 150,000 EUR

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa ≤ 60,000 EUR

Lai ERGO varētu izvērtēt apdrošināmos riskus, lūdzu, sniedziet atbildes uz sekojošiem apgalvojumiem, kas saistīti ar jūsu veselības stāvokli.

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa 60,001 – 120,000 EUR

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa 120,001 – 150,000 EUR

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
PAPILDU PRASĪBA: obligātā veselības pārbaude. 
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa ≤ 40 000 EUR

Lai ERGO varētu izvērtēt apdrošināmos riskus, lūdzu, sniedziet atbildes uz sekojošiem apgalvojumiem, kas saistīti ar jūsu veselības stāvokli.

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa 40,001 – 60,000 EUR

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa 60,001 – 150,000 EUR

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
PAPILDU PRASĪBA: obligātā veselības pārbaude. 
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Veselības deklarācija – vecums līdz 45 gadiem:

1. Esmu vesels (-a) un darbaspējīgs (-a).
2. Pēdējo piecu gadu laikā: 1) neesmu slimojis (-usi) (izņemot ar saaukstēšanās slimībām un citām akūtām saslimšanām), man nav bijušas traumas, kuru rezultātā radušās paliekošas sekas veselībai vai fiziskajam stāvoklim; 2) nav bijušas, kā arī šobrīd nav paredzamas operācijas vai ārstēšanās slimnīcā; pašreiz es netieku ārstēts, nelietoju medikamentus un neveicu medicīnas diagnostikas testus
3. Darbā neesmu pakļauts paaugstinātam veselības vai dzīvības riskam (piemēram, darbs ar sprāgstvielām, radioaktīvām vai toksiskām vielām; darbs gāzes/naftas industrijā; bruņotajos spēkos; drošības dienestā; aviācijā; darbs ar šaujamieroci; darbs augstumā, kas pārsniedz 15 metrus; darbs jūrnieka, nirēja, ugunsdzēsēja profesijā). Neesmu profesionāls sportists, kam sports ir pamatnodarbošanās vai viens no ienākumu avotiem
4. Nenodarbojos ar ekstrēmiem sporta veidiem vai nodarbēm (piemēram: aviācija, auto-moto sports, cīņas sports, regbijs, BMX/Downhill vai līdzīgs riteņbraukšanas veids, skrituļslidošana uz rampām, niršana dziļāk par 30 metriem, burāšana, alpīnisms, speleoloģija, planierisms vai motorizēta/ nemotorizēta lidošana, kaitbords, izpletņlēkšana, lēkšana ar gumiju, slēpošana nepiemērotās vietās vai izmantojot izpletni / helikopterus, jāšana un tamlīdzīgi sporta veidi vai nodarbes). Nenodarbojos ar profesionālu vai amatieru sportu (šīs apdrošināšanas izpratnē nodarbošanās ar profesionālu vai amatieru sportu ir tāda, ja tā ir apdrošinātā pamatnodarbošanās vai ir viens no ienākuma avotiem)
5. Man nav bijusi noteikta invaliditāte vai darba spēju zudums.

6. Mani parametri

cm
kg

Veselības datu apstrāde (45)

*Veselības datu pārbaudes pilnvarojums
Esmu informēts, ka ERGO Life Insurance SE, kuras vārdā Latvijā rīkojas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (tekstā arī – Apdrošinātājs) nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir pieejama tīmekļa vietnē ergo.lv attiecīgajā sadaļā. Esmu iepazinies ar ERGO Privātuma politiku un piekrītu, ka Apdrošinātājs ir tiesīgs apstrādāt manus veselības datus, tai skaitā, Apdrošinātājs var pārbaudīt, izvērtēt, pieprasīt un saņemt manus veselības datus no ārstniecības personām, ārstniecības iestādēm un citām iestādēm un personām, iepazīties ar maniem veselības datiem, medicīnisko dokumentāciju, nodot manus veselības datus pārapdrošinātājam, lai veiktu riska izvērtēšanu, pārbaudītu apdrošināšanas līguma saistību izpildes nepieciešamo informāciju un izpildītu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līguma saistības.
Esmu informēts, ka man ir tiesības iebilst pret manu personas datu apstrādi, atsaukt šo piekrišanu, iegūt informāciju par apstrādātiem personas datiem, pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, datu tālāk nodošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jums jāapliecina, ka piekrītat personas datu apstrādei! 

Apdrošināšanas pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, ja personas datu izmantošana risku izvērtēšanai nav atļauta.

Veselības deklarācija – vecums 46 līdz 59 gadiem:

1. Esmu vesels (-a) un darbaspējīgs (-a).
2. Pēdējo piecu gadu laikā: 1) neesmu slimojis (-usi) (izņemot ar saaukstēšanās slimībām un citām akūtām saslimšanām), man nav bijušas traumas, kuru rezultātā radušās paliekošas sekas veselībai vai fiziskajam stāvoklim; 2) nav bijušas, kā arī šobrīd nav paredzamas operācijas vai ārstēšanās slimnīcā; pašreiz es netieku ārstēts, nelietoju medikamentus un neveicu medicīnas diagnostikas testus
3. Darbā neesmu pakļauts paaugstinātam veselības vai dzīvības riskam (piemēram, darbs ar sprāgstvielām, radioaktīvām vai toksiskām vielām; darbs gāzes/naftas industrijā; bruņotajos spēkos; drošības dienestā; aviācijā; darbs ar šaujamieroci; darbs augstumā, kas pārsniedz 15 metrus; darbs jūrnieka, nirēja, ugunsdzēsēja profesijā). Neesmu profesionāls sportists, kam sports ir pamatnodarbošanās vai viens no ienākumu avotiem
4. Nenodarbojos ar ekstrēmiem sporta veidiem vai nodarbēm (piemēram: aviācija, auto-moto sports, cīņas sports, regbijs, BMX/Downhill vai līdzīgs riteņbraukšanas veids, skrituļslidošana uz rampām, niršana dziļāk par 30 metriem, burāšana, alpīnisms, speleoloģija, planierisms vai motorizēta/ nemotorizēta lidošana, kaitbords, izpletņlēkšana, lēkšana ar gumiju, slēpošana nepiemērotās vietās vai izmantojot izpletni / helikopterus, jāšana un tamlīdzīgi sporta veidi vai nodarbes). Nenodarbojos ar profesionālu vai amatieru sportu (šīs apdrošināšanas izpratnē nodarbošanās ar profesionālu vai amatieru sportu ir tāda, ja tā ir apdrošinātā pamatnodarbošanās vai ir viens no ienākuma avotiem)
5. Man nav bijusi noteikta invaliditāte vai darba spēju zudums.

6. Mani parametri

cm
kg

Veselības datu apstrāde (46-59)

*Veselības datu pārbaudes pilnvarojums

Esmu informēts, ka ERGO Life Insurance SE, kuras vārdā Latvijā rīkojas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (tekstā arī – Apdrošinātājs) nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir pieejama tīmekļa vietnē ergo.lv attiecīgajā sadaļā. Esmu iepazinies ar ERGO Privātuma politiku un piekrītu, ka Apdrošinātājs ir tiesīgs apstrādāt manus veselības datus, tai skaitā, Apdrošinātājs var pārbaudīt, izvērtēt, pieprasīt un saņemt manus veselības datus no ārstniecības personām, ārstniecības iestādēm un citām iestādēm un personām, iepazīties ar maniem veselības datiem, medicīnisko dokumentāciju, nodot manus veselības datus pārapdrošinātājam, lai veiktu riska izvērtēšanu, pārbaudītu apdrošināšanas līguma saistību izpildes nepieciešamo informāciju un izpildītu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līguma saistības.

Esmu informēts, ka man ir tiesības iebilst pret manu personas datu apstrādi, atsaukt šo piekrišanu, iegūt informāciju par apstrādātiem personas datiem, pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, datu tālāk nodošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jums jāapliecina, ka piekrītat personas datu apstrādei! 

Apdrošināšanas pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, ja personas datu izmantošana risku izvērtēšanai nav atļauta.

Veselības deklarācija – vecums 60 gadi un vairāk:

1. Esmu vesels (-a) un darbaspējīgs (-a).
2. Pēdējo piecu gadu laikā: 1) neesmu slimojis (-usi) (izņemot ar saaukstēšanās slimībām un citām akūtām saslimšanām), man nav bijušas traumas, kuru rezultātā radušās paliekošas sekas veselībai vai fiziskajam stāvoklim; 2) nav bijušas, kā arī šobrīd nav paredzamas operācijas vai ārstēšanās slimnīcā; pašreiz es netieku ārstēts, nelietoju medikamentus un neveicu medicīnas diagnostikas testus
3. Darbā neesmu pakļauts paaugstinātam veselības vai dzīvības riskam (piemēram, darbs ar sprāgstvielām, radioaktīvām vai toksiskām vielām; darbs gāzes/naftas industrijā; bruņotajos spēkos; drošības dienestā; aviācijā; darbs ar šaujamieroci; darbs augstumā, kas pārsniedz 15 metrus; darbs jūrnieka, nirēja, ugunsdzēsēja profesijā). Neesmu profesionāls sportists, kam sports ir pamatnodarbošanās vai viens no ienākumu avotiem
4. Nenodarbojos ar ekstrēmiem sporta veidiem vai nodarbēm (piemēram: aviācija, auto-moto sports, cīņas sports, regbijs, BMX/Downhill vai līdzīgs riteņbraukšanas veids, skrituļslidošana uz rampām, niršana dziļāk par 30 metriem, burāšana, alpīnisms, speleoloģija, planierisms vai motorizēta/ nemotorizēta lidošana, kaitbords, izpletņlēkšana, lēkšana ar gumiju, slēpošana nepiemērotās vietās vai izmantojot izpletni / helikopterus, jāšana un tamlīdzīgi sporta veidi vai nodarbes). Nenodarbojos ar profesionālu vai amatieru sportu (šīs apdrošināšanas izpratnē nodarbošanās ar profesionālu vai amatieru sportu ir tāda, ja tā ir apdrošinātā pamatnodarbošanās vai ir viens no ienākuma avotiem)
5. Man nav bijusi noteikta invaliditāte vai darba spēju zudums.

6. Mani parametri

cm
kg

Veselības datu apstrāde (60)

*Veselības datu pārbaudes pilnvarojums

Esmu informēts, ka ERGO Life Insurance SE, kuras vārdā Latvijā rīkojas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (tekstā arī – Apdrošinātājs) nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir pieejama tīmekļa vietnē ergo.lv attiecīgajā sadaļā. Esmu iepazinies ar ERGO Privātuma politiku un piekrītu, ka Apdrošinātājs ir tiesīgs apstrādāt manus veselības datus, tai skaitā, Apdrošinātājs var pārbaudīt, izvērtēt, pieprasīt un saņemt manus veselības datus no ārstniecības personām, ārstniecības iestādēm un citām iestādēm un personām, iepazīties ar maniem veselības datiem, medicīnisko dokumentāciju, nodot manus veselības datus pārapdrošinātājam, lai veiktu riska izvērtēšanu, pārbaudītu apdrošināšanas līguma saistību izpildes nepieciešamo informāciju un izpildītu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līguma saistības.

Esmu informēts, ka man ir tiesības iebilst pret manu personas datu apstrādi, atsaukt šo piekrišanu, iegūt informāciju par apstrādātiem personas datiem, pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, datu tālāk nodošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jums jāapliecina, ka piekrītat personas datu apstrādei! 

Apdrošināšanas pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, ja personas datu izmantošana risku izvērtēšanai nav atļauta.

Nepieciešamie dokumenti

Lai turpinātu elektronisko pieteikumu, lūdzu, samaziniet apdrošinājuma summas apgabalu vai aizpildiet formu Veselibas deklaracija (garā) – A2 un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Apdrošinājuma summa

EUR
EUR
?

Paliekošās invaliditātes apdrošināšana vienmēr tiek piedāvāta kopā ar dzīvības apdrošināšanu un paredz atlīdzības izmaksu nelaimes gadījuma rezultātā gūtai smagai invaliditātei (I grupa), kas ir izraisījusi darbspēju zaudējumu ne mazāku par 80% un pastāv nepārtraukti vismaz 12 mēnešus, piemēram, pēkšņs redzes zudums pēc avārijas. Invaliditātes grupu nosaka Latvijas Republikas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).Uzspiest, lai aizvērtu