Pieteikums ERGO Kredītņēmēju apdrošināšanai | Luminor

Apdrošināšanas dati un dokumenti

Vai tu esi Luminor klients?

Ja tu esi jau Luminor klients, lūdzu, autentificējies, lai nodrošinātu ātrāku pieteikuma izvērtēšanu!

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, vien. reģ. Nr. 40103336441, Skanstes iela   50, Rīga, LV-1013, tālr. 1887 vai +371 67081887info@ergo.lv

Šī pieteikuma mērķis ir sniegt Apdrošinātājam informāciju, kas ir nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Pieteikuma aizpildīšana neuzliek pienākumu Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātājam noslēgt apdrošināšanas līgumu. Ja ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tad šis pieteikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

Lūdzu, atbildiet uz šiem jautājumiem un augšupielādējiet nepieciešamos dokumentus:

Vai jūsu apdrošinājuma summa būs mazāka par EUR 5000 un būs apdrošināta tikai viena persona?
Kāds ir jūsu vecums?

Nepieciešamie dokumenti: vecums līdz 45 gadiem, summa ≤ 100 000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (isa), aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums līdz 45 gadiem, summa 100,001 – 150,000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā. 
PAPILDU PRASĪBA: ja apdrošināšanas summa pārsniedz 120000 EUR un papildu riska summa ir lielāka par 20000 EUR – lūdzu aizpildiet  Finanšu deklarācijas anketu un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums līdz 45 gadiem, summa ≥ 150,001 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
PAPILDU PRASĪBAS:
1) veselības pārbaude
2) aizpildīta veidlapa B
3) ja apdrošināšanas summa pārsniedz 120 000 EUR un papildu riska summa ir lielāka par 20 000 EUR – lūdzu aizpildiet  Finanšu deklarācijas anketu un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa ≤ 60,000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (isa), aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa 60,001 – 120,000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā. 
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 46 līdz 59 gadiem, summa ≥ 120,001 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
PAPILDU PRASĪBAS:
1) veselības pārbaude
2) aizpildīta veidlapa B
3) ja apdrošināšanas summa pārsniedz 120 000 EUR un papildu riska summa ir lielāka par 20 000 EUR – lūdzu aizpildiet  Finanšu deklarācijas anketu un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa ≤ 40 000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (isa), aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa 40,001 – 60,000 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā. 
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Nepieciešamie dokumenti: vecums 60 gadi un vairāk, bet ne vairāk kā 75 gadi līguma beigās, summa ≥ 60,001 EUR

Lūdzu, lejupielādējiet failu Veselibas deklaracija (garā) – A2, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
PAPILDU PRASĪBAS:
1) veselības pārbaude
2) aizpildīta veidlapa B
3) ja apdrošināšanas summa pārsniedz 120 000 EUR un papildu riska summa ir lielāka par 20 000 EUR – lūdzu aizpildiet  Finanšu deklarācijas anketu un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu

Apdrošinājuma summa

EUR
EUR

Saistība ar politiski nozīmīgu personu

Vai jūs vai jūsu ģimenes loceklis esat politiski nozīmīgi persona, vai arī jūs esat cieši saistīts/a ar politiski nozīmīgu personu*?
*Politiski nozīmīga persona
*Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tajā skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valstsadministratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņaamatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu; politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa; ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziska persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu politiski nozīmīgu personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziska persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.
Lūdzu, lejupielādējiet failu  PAZĪSTI SAVU KLIENTU – ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM, aizpildiet to un augšupielādējiet to zemāk esošajā laukā.
?

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf.Uzspiest, lai aizvērtu