Pieteikums Luminor Link pakalpojumam | Luminor

Informācija par uzņēmuma vadītāju / pilnvaroto personu

Uzņēmums apliecina, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā , ir iegūti likumīgi un ka Uzņēmumam ir tiesības šos personas datus izpaust Luminor šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Uzņēmums apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Luminor veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Uzņēmums apliecina, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (www.luminor.lv/lv/privatuma-politika).