Šī gada 1. novembrī mēs ieviešam izmaiņas Luminor pakalpojumu cenrādī. Luminor regulāri pārskata savu cenrādi, lai to pielāgotu uzņēmējdarbības stratēģijai, kā arī klientu atsauksmēm un tirgus situācijai.

Lūdzu, iepazīsties ar jaunumiem!

Norēķinu kartes

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Pasūtīšana un piegāde
Visa Debit
- 1,30 EUR
Mēneša maksa par papildu kartes nodrošināšanu
Jauna informācija par papildu norēķinu kartes nodrošināšanu
Pasūtīšana un piegāde
Luminor Black
- 3,50 EUR
Mēneša maksa par papildu kartes nodrošināšanu
Jauna informācija par papildu norēķinu kartes nodrošināšanu
Pasūtīšana un piegāde
Luminor Visa Infinite
- 20,00 EUR
Mēneša maksa par papildu kartes nodrošināšanu
Jauna informācija par papildu norēķinu kartes nodrošināšanu
Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi
Luminor Black 
Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Bez maksas līdz 1200,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 1200,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Palielināts limits
Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi
Luminor Black 
Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas iemaksa
-Luminor bankomātos Latvijā (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Bez maksas līdz 1200,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 1200,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas iemaksa
-Luminor bankomātos Latvijā (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Palielināts limits
Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi
Luminor Visa Infinite
Bez maksas līdz 1000,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 1000,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Bez maksas līdz 2000,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 2000,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Palielināts limits
Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi
Luminor Visa Infinite
Bez maksas līdz 1000,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 1000,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas iemaksa
-Luminor bankomātos Latvijā (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Bez maksas līdz 2000,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 2000,00 EUR (min. 3,50 EUR)
Skaidras naudas iemaksa
-Luminor bankomātos Latvijā (6)

(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
Palielināts limits
Citi pakalpojumi
Luminor Black
Luminor Visa Infinite
  Priority Pass piegāde
Bez maksas
- pa pastu Latvijas teritorijā
10,00 EUR
- pa pastu uz ārzemēm
Jauna informācija par Priority Pass piegādi

Kredīti

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts) 1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. 100,00 EUR
Aizdevuma līguma maksa 
1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. 100,00 EUR
Aizdevuma līguma maksa (1)

(1) Komisijas maksa var atšķirties, ja pirkuma līgums tiek noslēgts ar kādu no Luminor partneriem. 
Jauna atsauce 
  200,00 EUR
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (1) (2)

(1) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.
(2) Ja pirmstermiņa kredīta dzēšana notiek vienlaicīgi ar apmaksas termiņa samazināšanu, kā rezultātā ikmēneša maksājums netiek palielināts, komisijas maksa netiek piemērota.
200,00 EUR
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (2) (3) (4)

(2) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.
Ja līgumā noteiktā procentu likme ir fiksēta, un sakarā ar izmaiņām līgumā tā zaudē spēku, tad tiek piemērota papildu maksa. Šī papildu maksa ir vienāda ar pirmstermiņa atmaksas maksu, ko piemēro aizdevumiem ar fiksētu procentu likmi (skatīt “Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir fiksēta”). Šādos gadījumos šo maksu aprēķina, pamatojoties uz neatmaksāto aizdevuma summu nevis uz pirms termiņa atmaksāto aizdevuma summu. Šīs maksas piemērošanas mērķim uzskatāms, ka fiksētā procentu likme zaudē spēku šādos gadījumos:
- fiksētā procentu likme tiek mainīta uz procentu likmi, kas mainās ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem;
- fiksētā procentu likme tiek mainīta uz zemāku fiksēto procentu likmi;
- tiek mainīta aizdevuma valūta;
- tiek saīsināts fiksētās procentu likmes faktiskais termiņš;
- līgumā paredzētā aizdevuma summa tiek samazināta (vai netiek izsniegta visa aizdevuma summa).

(3) Ja pirmstermiņa kredīta dzēšana notiek vienlaicīgi ar apmaksas termiņa samazināšanu, kā rezultātā ikmēneša maksājums netiek palielināts, komisijas maksa netiek piemērota.

(4) Sarežģītāku izmaiņu gadījumā komisijas maksa var sasniegt 0,2% no neatmaksātās kredīta summas.
Jauna atsauce 
  20,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana (5)
Bez maksas
 - viena reize kalendārā gada laikā
 20,00 EUR
 - sākot ar otro reizi kalendārā gada laikā

(5) Kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana līdz 90 dienām pēc klienta pieprasījuma.
Mainīta komisijas maksa un precizēta atsauce
  Bez maksas
Pirmstermiņa saistību dzēšana
Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšana 
Bez maksas
Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir mainīga
Precizēts komisijas maksas nosaukums
    Ja komisijas maksa nav norādīta līgumā, tā tiek aprēķināta pēc formulas (6), ja līgumā nav noteikts citādi
Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir fiksēta

(6) Maksa tiek aprēķināta kā kompensācija par iespējamām bankas izmaksām, kas tieši saistītas ar pirmstermiņa izpildi. Maksa tiek aprēķināta pēc formulas: I = (koeficients K * P), kur
I – maksa par saistību pirmstermiņa izpildi;
P – pirms termiņa atmaksājamā kredīta summa;
Koeficients K – Bankas aprēķinātā vērtība, kas ir atkarīga no finanšu tirgus procentu likmju izmaiņām, laika perioda līdz fiksētas likmes termiņa beigām un kredīta atmaksas beigu termiņa.
Jauna komisijas maksa
    100,00 EUR
Līgumsods par apdrošināšanas polises (nodrošinājumam/ķīlai) neiesniegšanu
Jauna komisijas maksa

Maksājumi

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Maksājumi uz Eiropas valstīm 14,00 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)

(2) Steidzami maksājumi uz bankām, kas ir TARGET2 sistēmas dalībnieces. Pilns banku saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā
14,00 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)

(2) Steidzami maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu bankām. Pilns valstu saraksts atrodams šeit.
Precizēta atsauce
Maksājumi uz citām valstīm un
Maksājumi uz citām bankām 
11,00 EUR
Standarta SHA maksājums (2)

(2) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
13,00 EUR
Standarta SHA/SHAR maksājums (2)

(2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
Mainīta komisijas maksa
  14,00 EUR
Steidzams SHA maksājums (2)

(2) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
16,00 EUR
Steidzams SHA/SHAR maksājums (2)

(2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
Mainīta komisijas maksa
  36,00 EUR
Ekspress OUR maksājums (3)

(3) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).                                                                                        
46,00 EUR
Ekspress OUR/DEBT maksājums (3)

(3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas). 
Mainīta komisijas maksa

Līzings

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Līzinga pakalpojumi   1,50% no atmaksājamā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90,75 EUR
Papildu komisijas maksa, piemērojama privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, par finansētā apmēra samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu līgumam ar fiksēto procentu likmi (3)

(3)  Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par  pamatsummas samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu.
Jauna komisijas maksa
    1,50% no neatmaksātā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90,75 EUR
Papildu komisijas maksa, piemērojama privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību,  fiksētās procentu likmes grozījumu, mainot to uz citu procentu likmes veidu vai nosakot jaunu fiksēto procentu likmi, gadījumā (4)

(4) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par līguma grozījumiem.
Jauna komisijas maksa

Finanšu instrumenti

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Ieguldījumu pakalpojumi
Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta norēķinu konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu. Jauna atsauce 
Luminor Investor platforma
Darījumi ar finanšu instrumentiem  
  0,1% no darījuma summas
BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu biržā tirgotie fondi (ETF):
1) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu konservatīvais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98)
2) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu sabalansētais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08 )
3) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu izaugsmes portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)
Jauna komisijas maksa
Luminor Investor platforma
Citi ar Luminor Investor platformu saistīti pakalpojumi
8% gadā (2)
Procenti par negatīvo naudas konta atlikumu Luminor Investor

(2) Procenti par negatīvo Luminor Investor platformas naudas konta atlikumu tiks aprēķināti pēc likmes, ko veido aktuālā starpbanku aizņēmumu tirgus likme, tai pieskaitot Bankas nemainīgo papildu procentu likmi 8% apmērā. Procenti par negatīvo konta atlikumu tiks ieturēti mēneša sākumā par iepriekšējo kalendārā mēneša dienām, kurās kādā no Luminor Investor platformas naudas kontiem bija negatīvs konta atlikums.
  Komisijas maksa izņemta no cenrāža