Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts
ValūtaEUR*USD*,**GBPNOK
Uz nenoteiktu laiku0,150,15--

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu, konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums (Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000,100,100,20
3 mēneši0,000,200,200,30
6 mēneši0,050,400,400,40
9 mēneši0,050,400,400,50
12 mēneši0,050,400,400,50
24 mēneši0,050,400,400,50
36 mēneši0,050,400,400,50
60 mēneši0,050,400,400,65

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums (Bankas internetbankā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,200,200,30
3 mēneši0,100,300,300,40
6 mēneši0,150,500,500,50
9 mēneši0,150,500,500,60
12 mēneši0,150,500,500,60
24 mēneši0,150,500,500,60
36 mēneši0,150,500,500,60
60 mēneši0,150,500,500,75

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus5050--
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību0,150,50--

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.