Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts
ValūtaEUR*USD*,**GBPNOK
Uz nenoteiktu laiku0,150,15--

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu, konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums (Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000,300,400,40
3 mēneši0,000,550,500,80
6 mēneši0,151,000,651,00
9 mēneši0,251,050,751,05
12 mēneši0,351,150,901,10
24 mēneši0,251,300,801,20
36 mēneši0,251,300,801,35
60 mēneši0,601,501,051,60

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums (Bankas internetbankā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,400,500,50
3 mēneši0,100,650,600,90
6 mēneši0,251,100,751,10
9 mēneši0,351,150,851,15
12 mēneši0,451,251,001,20
24 mēneši0,351,400,901,30
36 mēneši0,351,400,901,45
60 mēneši0,701,601,151,70

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus5050--
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību0,150,50--

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.