Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts
ValūtaEUR*USD*,**GBPNOK
Uz nenoteiktu laiku0,150,15--

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu, konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums (Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000,200,200,40
3 mēneši0,000,300,300,80
6 mēneši0,050,450,401,00
9 mēneši0,050,450,401,05
12 mēneši0,050,450,451,10
24 mēneši0,050,450,451,05
36 mēneši0,050,450,451,05
60 mēneši0,100,600,451,05

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums (Bankas internetbankā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,300,300,50
3 mēneši0,100,400,400,90
6 mēneši0,150,550,501,10.
9 mēneši0,150,550,501,15
12 mēneši0,150,550,551,20
24 mēneši0,150,550,551,15
36 mēneši0,150,550,551,15
60 mēneši0,200,700,551,15

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus5050--
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību0,150,50--

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.