Lūdzu, sniedziet pēc iespējas pilnīgu situācijas aprakstu, lai mēs varētu to izmeklēt.

Vai vēlaties sniegt Luminor savu kontaktinformāciju?

Lūdzu, izvēlieties

Kontaktinformācija

Problēmas apraksts

?

Vārds, amatsUzspiest, lai aizvērtu

Informācijas izcelsme

?

Lūdzu, norādiet, kā uzzinājāt par gadījumu.Uzspiest, lai aizvērtu

Lūdzu, izvēlieties
?

Lūdzu, aprakstiet, kas noticis un kāpēc jūs iesniedzat šo ziņojumu. Ja vēlaties būt anonīms, pārliecinieties, vai ziņojumā neiekļaujat informāciju, kas var atklāt jūsu identitāti.Uzspiest, lai aizvērtu