Garantija

Izmanto mūsu garantijas, lai īstenotu savus biznesa plānus visdažādākajās jomās!

Novērtē priekšrocības

Piesakies

1

Vienojies ar partneri par garantiju

Paraksti līgumu vai saņem konkursa nolikumu, kurā paredzēta garantijas iesniegšana.

2

Iesniedziet pieteikumu

Aizpildi garantijas pieteikumu atkarībā no nodrošinājuma veida un iesniedz to kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

3

Noformē nodrošinājumu vai līniju

Nodrošini naudas segumu vai noslēdz līgumu par līniju garantiju izmantošanai un nodrošinājuma līgumus.

4

Saņem garantiju

Saņem garantiju, iesniedz to savam partnerim, ja vēlies, mēs nosūtīsim to elektroniski tava partnera bankai vai partnerim.

Nepieciešamie dokumenti

  • Pieteikums garantijas izsniegšanai
  • Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja pase vai eID karte
  • Informācija par darījumu, līgumu vai konkursu
  • Ja nodrošinājums nav naudas segums kontā vai depozītā, tad papildus ir jāiesniedz:
    Finanšu pārskati par pēdējiem diviem gadiem un operatīvie rezultāti (iekļaujot debitoru un kreditoru konta atšifrējumu)
    ► Nodrošinājuma novērtējums

Mūsu garantijas nodrošinās līgumu saistību izpildi!

Ieskaties arī: Kredīta vēstuleDokumentu inkasoKredītlīnija

Svarīgi!
Garantijai piemēro "Vienotos pieprasījuma garantiju noteikumus” (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), ja vien garantijas tekstā nav noteikts citādāk.