Kā izveidot finanšu prognozi? Kā uzrakstīt biznesa plānu? Iepazīsties ar padomiem un nelielām viltībām, kas palīdzēs tev pirmajos uzņēmējdarbības soļos.

Vispirms – ieskaties divos ļoti noderīgos resursos:

Biznesa plāna sadaļa

1. Kopsavilkums

Īsumā izklāsta visu biznesa plāna saturu un galveno, kas nepieciešams tā īstenošanai, rentabilitātes un pievilcīguma novērtēšanai. Apjoms – 1-1,5 lappuses.

2. Vispārīga informācija par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums, juridiskā forma, reģistrācijas numurs (ja uzņēmums jau darbojas), reģistrācijas laiks un vieta, darbības adrese, uzņēmuma kontakti un ziņas par īpašniekiem.

3. Uzņēmuma apraksts, uzņēmējdarbības ideja, misija, koncepcija un mērķi

Uzņēmuma aprakstā jāiekļauj tā tapšanas vēsturi un dibināšanas mērķus,  norādot uzņēmuma misiju un koncepciju, konkrētus tās īstenošanas pasākumi.  Šī biznesa plāna sadaļa ir pamats uzņēmējdarbības attīstīšanai.

4. Uzņēmējdarbības vides raksturojums

Analizē faktorus, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi: uzņēmējdarbību regulējošos tiesību aktus, makroekonomiskos un nozares attīstības virzienus, resursus, bet vajadzības gadījumā arī vietējos faktorus, kas ietekmē uzņēmējdarbību.

5. Produkti un pakalpojumi

Sniedz uzņēmuma pamatprodukcijas vai galveno pakalpojumu raksturojumu, aprakstot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu un tā attīstības plānus. Arī blakus izstrādājumi vai papildu pakalpojumi, ja tādi ir paredzēti.  

6. Klienti, tirgus, konkurence

Jānorāda, cik un par kādu cenu aprakstītajos tirgos un konkurences apstākļos iespējams pārdot šo produkciju vai pakalpojumus. Raksturo klientus, tagadējo un perspektīvo tirgu un tajā esošos konkurentus. Min priekšrocības konkurences cīņā, veic SWOT analīzi. Pēc tam apraksta produkcijas vai pakalpojuma cenas veidošanas principus, izvirzot mārketinga mērķus, kas ir galvenā pārdošanas prognozes sastāvdaļa.

7. Darbības plāns

Īstermiņa darbības plāns konkrēto mērķu sasniegšanai. Darbības plāna mērķis ir paskaidrot, kādi pasākumi ir iecerēti tuvākajos darbības periodos (mēnesī, ceturksnī, gadā).

8. Risku analīze

Nosaka iespējamos riskus un to pārvarēšanas metodes. Risku analīze ļauj uzņēmumam vai investoram kritiskāk novērtēt investīciju peļņas aprēķinus.

9. Finanšu plāns un finanšu prognozes

Finanšu prognožu veidā iesniedz peļņas aprēķinu, prognozēto naudas plūsmu un bilanci. Šo dokumentu sastādīšana balstās uz finanšu plānā iekļautajiem pieņēmumiem un peļņas un zaudējumu, peļņas sliekšņa, investīciju un uzņēmuma finansējuma aprēķiniem.

Jauns uzņēmējs un grāmatvedība