Kredīta vēstule

Kredīta vēstule jeb akreditīvs ir drošs risinājums tava biznesa darījumiem ar jauniem partneriem, darījumos par iekārtu vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotu preču piegādi. Kredīta vēstule tev noderēs situācijās, kad ekonomiskā vai politiskā situācija partnera valstī ir nestabila.

Priekšrocības pircējam:

 • Apliecina savu maksātspēju un var saņemt labākus apmaksas nosacījumus (nav nepieciešams avanss, iespējama maksājuma atlikšana)
 • Prece un dokumenti tiks saņemti noteiktajā laikā atbilstoši kredīta vēstules noteikumiem
 • Samaksa tiks veikta tikai, kad pārdevējs iesniegs preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus

Priekšrocības pārdevējam:

 • Noteiktā laikā saņems samaksu neatkarīgi no pircēja spējas vai vēlmes maksāt, jo pienākumu maksāt ir uzņēmusies pircēja banka
 • Drošība, ka pircējs nemainīs vai neatcels pasūtījumu bez pārdevēja piekrišanas
 • Pircējam labāki nosacījumi un iespēja saņemt bankas īstermiņa finansējumu (diskontēšanu). 

Kā pircējs var noformēt kredīta vēstuli?

1

Vienojies ar partneri par apmaksas veidu

Noslēdz ar partneri līgumu, kurā paredzēta apmaksa ar kredīta vēstuli

2

Iesniedz pieteikumu

Iesniedz mums kredīta vēstules pieteikumu un nepieciešamos dokumentus.

3

Noslēdz līgumu

Noslēdz līgumu par kredīta vēstules izmantošanu un nodrošini naudas līdzekļus kontā vai noslēdz līgumu par līniju kredītvēstules izmantošanai un nodrošinājuma līgumus.

4

Mēs nosūtām kredīta vēstuli pārdevēja bankai

Mēs elektroniski nosūtām kredīta vēstuli pārdevēja bankai, kas paziņo to tavam partnerim. Kad tavs partneris būs nosūtījis preces un iesniedzis dokumentus savā bankā, pārdevēja banka nosūtīs dokumentus mums. 

5

Mēs pārbaudām dokumentus un veicam apmaksu

Ja preču piegādes dokumenti ir atbilstoši kredīta vēstulei, tad mēs veicam apmaksu un atdodam tev dokumentus. 

Nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikums kredīta vēstules izsniegšanai
 • Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja pase vai eID karte 
 • Informācija par darījumu
 • Ja nodrošinājums nav naudas segums kontā, tev būs jāiesniedz:
  Finanšu pārskati par pēdējiem diviem gadiem  un operatīvie rezultāti (iekļaujot debitoru un kreditoru konta atšifrējumu)
  Nodrošinājuma novērtējums

Ērti risinājumi starptautiskās tirdzniecības darījumos!

Ieskaties arī: Dokumentu inkasoGarantijaKredītlīnijaFaktorings

Svarīgi!
Kredīta vēstule ir pakļauta „Dokumentāro akreditīvu vienotajām paražām un praksei”, 2007.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdevums Nr.600 (ja nav norādīts citādi).