Importa kredīta vēstules
Kredīta vēstules izsniegšana 150,00 EUR
Kredīta vēstules izmantošana:
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā1% gadā, min. 50,00 EUR
- ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 100,00 EUR
Kredīta vēstules noteikumu grozījumi85,00 EUR
Kredīta vēstules anulēšana 85,00 EUR
Dokumentu pārbaude un samaksa 0,25% no summas, min. 90,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana 100,00 EUR
Neatbilstošu dokumentu apstrāde (apmaksā kredīta vēstules saņēmējs)125,00 EUR
Neapmaksātu dokumentu atgriešana 85,00 EUR
Pilnvaras noformēšana Bankai adresētu preču saņemšanai70,00 EUR
Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta)85,00 EUR
SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR
Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastuFaktiskās izmaksas
Līguma par kredīta vēstuļu izsniegšanu/līguma grozījumu noformēšanaPēc vienošanās

Vairāk informācijas par Kredīta vēstulēm atrodama šeit.

Eksporta kredīta vēstules
Kredīta vēstules paziņošana90,00 EUR
Kredīta vēstules grozījumu paziņošana 70,00 EUR
Dokumentu pārbaude un samaksa (par katru dokumentu komplektu)0,25% no summas, min. 90,00 EUR
Dokumentu iepriekšēja pārbaude (par katru dokumentu komplektu)70,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana 100,00 EUR
Kredīta vēstules anulēšana 85,00 EUR
Kredīta vēstules apstiprināšana Pēc vienošanās, min. 100,00 EUR
Kredīta vēstules pārvešana (1)0,30% no pārvedamās summas, min. 150,00 EUR
Kredīta vēstules dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās, min. 150,00 EUR
Kredīta vēstules summas cesijas paziņojums 70,00 EUR
Kredīta vēstules summas cedēšana0,10% no summas, min. 70,00
Kredīta vēstules vai tās izmaiņu projekta sagatavošana vai pārbaude85,00 EUR
SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR
Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastuFaktiskās izmaksas

(1) Papildus komisijas maksai par kredīta vēstules pārvešanu uz pārvesto kredīta vēstuli attiecas arī pārējās Cenrādī noteiktās komisijas maksas.

Vairāk informācijas par Kredīta vēstulēm atrodama šeit.