Procentu likmju riska vadība | Luminor
Procentu likmju riska vadība
>

Ja tavam uzņēmumam ir kredītsaistības, Luminor Markets piedāvā elastīgus risinājumus, kas pasargās tevi no starpbanku tirgus procentu likmju svārstībām. Tādi procentu likmju riska vadības produkti, kā procentu likmju swap un procentu likmju cap, ir piemēroti uzņēmumiem, kuri savlaicīgi vēlas zināt procentu izdevumus un nodrošināties pret iespējamo procentu likmju kāpumu.

Novērtē priekšrocības

Kā noslēgt darījumu?

1

Sazinies

Sazinies ar savu kontaktpersonu Luminor

2

Aizpildi dokumentus un paraksti līgumu

Aizpildi nepieciešamos dokumentus un paraksti līgumu

3

Zvani Luminor Markets

Zvani Luminor Markets, lai noslēgtu darījumu

Nepieciešamie dokumenti un prasības

  • Luminor Bank AS Latvijas filiāles līgums par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  • Limits darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  • LEI kods (Legal Entity Identifier)
  • Klientam ir jānodrošina, lai norēķinu dienā kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu darījuma izpildei
Līgums par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem pieejams pēc pieprasījuma 

Noderīgas saites

Informācija ieguldītājiem
Kredītu procentu likmes

Parūpējies par sava uzņēmuma finanšu riskiem!

Ieskaties arī: Kredīts investīcijām

Svarīgi! Finanšu instrumenti var tikt pakļauti riskam. Finanšu instrumenta vērtība līguma darbības laikā var samazināties vai palielināties, un Luminor negarantē rezultātu. Noteiktos tirgus apstākļos klients potenciāli var ciest zaudējumus, un tādā gadījumā klientam būtu jāmaksā Luminor, lai nosegtu zaudējumu summu, kas ievērojami var pārsniegt klienta kapitālu. Šī lapa paredzēta pamata informācijas apritei un neattiecas uz konkrētas personas specifiskiem riska novēršanas mērķiem, finansiālo situāciju un vajadzībām. Pirms jebkura finanšu instrumentu darījuma noslēgšanas, lūdzam iepazīties ar pārskatu par finanšu instrumentiem un riskiem, kas ar tiem saistīti. Rūpīgi izvērtējiet savu finansiālo situāciju un iespējamos riskus. Informācija šajā lapā nav piedāvājums pirkt vai pārdot kādu konkrētu finanšu instrumentu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, šī informācija nav uzskatāma par konsultāciju par finanšu instrumentiem. Vairāk informācijas par mūsu sniegtajiem finanšu risku vadības pakalpojumiem, noteikumiem, cenrādi un saistītajiem riskiem.