• Labākais gada sākums pasaules akcijām kopš 1987. gada
  • Sagaidāmais pasaules uzņēmumu peļņas pieaugums šī gada laikā ir 7%
  • Starptautiskais Valūtas fonds (IMF) ir samazinājis pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi 2019. gadam līdz 3,5%
  • Pagājušā gada 4. ceturksnī investori izņēma no finanšu sektora rekordlielu līdzekļu daudzumu kopš 2008. gada finanšu krīzes
  • Federālā rezervju sistēma apturējusi likmju paaugstināšanas ciklu un aicina būt pacietīgiem

Labākais gada sākums pasaules akcijām kopš 1987. gada

Pēc sliktākā mēneša sešu gadu laikā un sarežģītākā gada investoriem kopš finanšu krīzes jaunais gads sagādāja krasu kontrastu. 2019. gada janvāris bija labākais gada pirmais mēnesis pasaules akcijām kopš 1987. gada. Pieaugums izlīdzināja lielāko daļu decembra zaudējumu, investoriem atgūstot pārliecību tirgos. Visu pasaules valstu indekss (All Country World Index) pieauga par 7,4% mēneša laikā, un šobrīd no visu laiku augstākā līmeņa to šķir tikai 5%.

Vēsturiski, lūkojoties uz Visu pasaules valstu indeksu (ACWI), ir bijuši vēl tikai trīs gadījumi, kad akcijas janvāra laikā pieaugušas par vairāk nekā 7%. Interesanti, ka visos šajos gadījumos tirgus noslēdza gadu ar pozitīvu vidējo ienesīgumu 17,9% apmērā. Tomēr jābūt uzmanīgiem ar šādu statistisko datu interpretāciju, tā kā ekonomiskas sakarības starp gada pirmo mēnesi un atlikušo gada daļu nav, un šie gadījumi, iespējams, ir bijuši tikai sagadīšanās, kas var vairāk neatkārtoties.

Attīstības tirgu akcijas turpināja uzrādīt augstākus rezultātus par sagaidāmajiem, pateicoties ievērojamajam ienesīgumam, ko sniedza Latīņamerikas reģions. Tā akciju tirgus janvāra laikā pieauga par 14,5% akciju novērtējuma dēļ, kas norādīja uz akciju cenu salīdzinošo lētumu. Kopumā attīstības tirgus indekss iepriekšējā mēneša laikā pieauga par 8,3%. Arī Eiropas akcijas, kas pagājušajā gadā atpalika no pārējo reģionu akcijām, janvārī uzrādīja 6,1% lielu ienesīgumu.

Akciju tirgus rezultāti

  1m 2018 Atšķirība no visu laiku augstākā
Attīstītie tirgi, bij. ASV (EUR) 6,1% -11,9% 12,9%
All Country World Index (EUR) 7,4% -6,7% 5,2%
Eiropa (EUR) 6,1% -13,1% 13,9%
Jaunattīstības tirgi (EUR) 8,3% -6,4% 2,9%
S&P 500 (USD) 7,9% -6,2% 7,2%

* - pamatojoties uz mēneša datiem
Avoti: MSCI, finance.yahoo.com

Ne tikai akcijas guva labumu no investoru noskaņojuma uzlabošanās, bet arī izejvielu cenu indekss pieauga par vairāk nekā 5%. Tajā pašā laikā ienesīguma starpība starp ieguldījumu kategorijas obligācijām un augsta ienesīguma obligācijām samazinājās, paaugstinot obligāciju cenas.

Kas izraisīja izmaiņas investoru noskaņojumā?

Viens no trim iemesliem, kas izraisīja akciju pārdošanu gada beigās, bija nākotnes ekonomisko rādītāju pasliktināšanās, kas ierosināja uzņēmumu peļņas un izaugsmes prognožu pārskatīšanu. Rezultātā prognozes tika ievērojami koriģētas uz leju, palielinot pārdošanas spiedienu.

Tādēļ investori īpaši uzmanīgi vēroja 4. ceturkšņa uzņēmumu peļņas paziņošanas sezonu, kas sākās janvārī, meklējot vājināšanās pazīmes. Tomēr izrādījās, ka investoru prognozes bijušas pārāk pesimistiskas, un peļņas rezultāti tās krietni vien pārsniedza.

Rezultātā investori metās iegādāties pārdotās to uzņēmumu akcijas, kuru peļņa bija lielāka par sagaidāmo, radot paaugstinātu pieprasījumu tirgos. Tas uzlaboja investoru noskaņojumu un veicināja ievērojamo akciju cenu pieaugumu.

ASV uzņēmumu peļņa turpina uzrādīt visspēcīgāko pieaugumu salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem. Vairāk nekā puse uzņēmumu jau ir publicējuši rezultātus, un no tiem vairāk nekā 71% pārspēj peļņas prognozes. Sagaidāms, ka kopējais 2018. gada 4.ceturkšņa peļņas pieaugums ASV būs 16,8% apmērā salīdzinājumā ar 2017. gada 4. ceturksni, un tas būs piektais ceturksnis pēc kārtas, kad pieaugums ir mērāms divciparu skaitļu izteiksmē.

Pašlaik uzņēmumu, kas publicē negatīvus nākotnes rādītājus, ir vairāk nekā parasti, kā arī peļņas prognozes ir ievērojami kritušās. Tomēr ASV uzņēmumu peļņai tāpat šogad vajadzētu pieaugt par 7%.

Kā bija sagaidāms, uzņēmumu peļņas situācija Eiropā ir sliktāka ekonomisko sarežģījumu dēļ. No visiem uzņēmumiem, kas iesnieguši peļņas rezultātus, tikai aptuveni 45% uzņēmumu pārspēja analītiķu prognozes. Kā arī sagaidāmais kopējais peļņas pieaugums ir tikai 2,3%. Un, lai arī analītiķi šobrīd sagaida, ka Eiropas uzņēmumu peļņa nākamā gada laikā pieaugs par aptuveni 9%, tas šķiet pārāk optimistiski. Tādēļ pastāv risks, ka lēna ekonomikas izaugsme un politiskā nenoteiktība Eiropā turpmāk izraisīs zemāku uzņēmumu peļņu, nekā prognozēts.

Kopumā pasaules uzņēmumu peļņa bija daudz labāka par sagaidāmo, un tas kļuva par vienu no galvenajiem ātras un plašas akciju cenu atgūšanās cēloņiem. Tomēr ilgāka termiņa peļņas pieauguma prognozes samazinās visai pamatīgi. Šobrīd pasaules uzņēmumu peļņas pieauguma prognoze ir 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo 11% prognozi pirms četriem mēnešiem.

Vai investori jau ir “iecenojuši” tirdzniecības darījumu starp ASV un Ķīnu?

Lai arī Trampa nosauktais termiņš tirdzniecības darījuma noslēgšanai ar Ķīnu tuvojas, par sarunu norisi informācija nav pilnīga. Tiek pieņemts, ka abas valstis cenšas panākt vienošanos, jo šo abu valstu ekonomika cieš no tarifiem. Tādējādi vienošanos var uzskatīt par uzvaru gan ASV, gan Ķīnas līderiem. Rezultātā daļu no nesenā akciju tirgus pieauguma var izskaidrot ar investoru optimismu šajā jautājumā.

Lai arī tirdzniecības darījuma noslēgšanas varbūtība ir ļoti liela, nav skaidrības par tā norises datumu. Un pastāv liela iespēja, ka vienošanās netiks panākta līdz noteiktajam termiņam 1. martā.

Pasaules ekonomikas izaugsme turpina palēnināties

Iepirkuma vadītāju indekss (Global Purchasing Managers Index, PMI), kas norāda uz ekonomikas vispārējo stāvokli un sniedz informāciju par esošajiem uzņēmējdarbības apstākļiem, sācis samazināties salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tomēr indeksa vērtība gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā vēl aizvien ir virs 50 – tas norāda uz ekonomikas izaugsmi. Tikmēr iepirkuma vadītāju indeksa samazinājuma tendence apliecina ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.

Arī OECD saliktais vadošais rādītājs (CLI), kas paredzēts, lai sniegtu agrīnas indikācijas par biznesa ciklu izmaiņām, vēl aizvien ir zemāks par 100. Tāds līmenis arī norāda uz gaidāmo ekonomiskās aktivitātes palēninājumu.

Ekonomisko indikatoru apkopojums

  Vērtība 1 mēneša izmaiņas 1 gada izmaiņas
Global Manufacturing PMI 50,7 -0,7 -3,6
Global Services PMI 52,6 -0,4 -1,5
Global Composite PMI 52,1 -0,6 -2,4
OECD Composite Leading Indicator 99,3 0 -1,1

Avoti: Bloomberg, OECD.org

Rezultātā analītiķi ir sākuši koriģēt pasaules ekonomiskās izaugsmes prognozes pazemināšanās virzienā. Starptautiskais Valūtas fonds ir samazinājis savu pasaules ekonomikas pieauguma prognozi 2019. gadam līdz 3,5% un 2020. gadam līdz 3,6%.

Tomēr, skatoties no pozitīvās puses, lejupslīde palīdz noturēt inflāciju ļoti mērenā līmenī. Līdz ar to centrālajām bankām ir vairāk iespēju saglabāt atbalstošu monetāro politiku. Tas ir ļāvis Federālajai rezervju sistēmai apturēt stingrākas monetārās politikas īstenošanas ciklu, aicinot būt pacietīgiem ar jaunu procentu likmju celšanu. Tirgus sagaida, ka arī ECB atliks gaidāmo procentu likmju pieaugumu vismaz līdz 2020. gadam.

ASV 2 gadu valsts obligāciju ienesīgums %


Avots: fred.stlouisfed.org

Rezultātā procentu likmes ir samazinājušās, novēršot vēl vienu potenciālo risku pasaules akciju tirgus attīstībai.

Prognoze

Pasaules ekonomikas attīstības tempu palēnināšanās, politiskā un ģeopolitiskā neskaidrība, prognozētais uzņēmumu peļņas pieauguma samazinājums ir visai nozīmīgi riski īstermiņa pasaules akciju tirgus prognozei. Turklāt mērogs un ātrums, kādā akciju cenas ir atguvušās, var liecināt par pārlieku lielu investoru optimismu. Līdz ar to īstermiņā investoriem jābūt gataviem augstākam svārstību līmenim tirgos par ierasto. Tomēr ir vairākas pazīmes, kas liecina par to, ka ilgtermiņa prognoze akcijām varētu būt salīdzinoši pozitīva.

Pirmkārt, pasaules akciju novērtējums ir nokrities līdz vidējam vēsturiskajam līmenim, kas nozīmē, ka akcijas pārdod par to patieso vērtību. Turklāt arī attīstības tirgus akcijas vēl aizvien ir lētas, salīdzinot ar attīstītajiem tirgiem un absolūtās vērtības izteiksmē, salīdzinot ar to vēsturiski vidējo vērtību.

 

Forward P/E (nosacītā nākotnes cenas attiecība pret peļņu)*

  Pašreizējā
Attīstītie tirgi, bij. ASV 12,7
All Country World Index 14,1
Eiropa 12,3
Jaunattīstības tirgi 11,4
ASV 16,0

* cena, kas dalīta ar 12 mēnešu nākotnes peļņas aplēsi
Avots: Yardeni Research, Inc.

Otrkārt, vēsturiskie dati liecina par to, ka akciju pirkšana pēc ievērojama cenu krituma ir palielinājusi pozitīva 5 gadu ienesīguma varbūtību. Arī vidējā sagaidāmā ienesīguma prognoze ir pieaugusi no 47% līdz 56%, balstoties uz Visu pasaules valstu indeksu.

MSCI World 5 gadu peļņa*

  Pozitīvas peļņas iespēja Vidējā 5 g. peļņa Minimālā 5 g. peļņa Maksimālā 5 g. peļņa
Konsekutīvi 5 gadu periodi kopš 1969. gada 80% 47,1% -29,9% 276,2%
Pirkšana pēc ievērojami negatīva mēneša** 90% 56,0% -9,2% 188,0%

* - balstoties uz ikmēneša vēsturiskajiem datiem kopš 1969. gada
** - mēneša peļņa tiek uzskatīta par ievērojami negatīvu, ja tā divreiz pārsniedz mēneša vidējo kritumu (šim periodam vairāk nekā 6,5% lieli zaudējumi mēnesī uzskatāmi par ievērojamiem).
Source: MSCI, Luminor calculations

Treškārt, pagājušā gada 4. ceturksnī investori izņēma no finanšu sektora lielāko līdzekļu daudzumu kopš 2008. gada finanšu krīzes. Tas nozīmē, ka tad, kad atkal tiks novērota augšupejas tendence, ieguldītājiem būs pietiekoši daudz skaidras naudas līdzekļu, lai to atbalstītu.

ATRUNA

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.