2018. gada maijs: labvēlīgā tendence joprojām saglabājas
  • Pasaules akciju tirgiem ir izdevies atgūt zaudēto vērtību, un gada perspektīvā to cenu līmenis paliek nemainīgs.
  • Pirmo reizi pēdējos četros gados ASV 10 gadu valdības obligāciju ienesīgums ir pārsniedzis 3 %, kam vēsturiski būtu jāseko pozitīvam ASV akciju tirgus rezultātam 1 un 3 gadu perspektīvā.
  • Lai gan procentu likmes ir palielinājušās, akcijas  joprojām nes ievērojamu riska prēmiju, kas ir par 3 % augstāka nekā obligācijām.
  • ASV ienesīguma līkne ir kļuvusi lēzenāka, tā kā starpība starp 10 un 2 gadu obligāciju ienesīgumu ir samazinājusies līdz aptuveni 0,5 %. Vēsturiski šādos gadījumos tiek novērots pozitīvs ASV akciju tirgus rezultāts 1 un 3 gadu perspektīvā.
  • ASV uzņēmumi ziņo par ārkārtēji labiem rezultātiem, un gandrīz 80 % uzņēmumu rezultāti pārspēj analītiķu prognozes, kas jau sākotnēji bija optimistiskas. Tiek prognozēts, ka uzņēmumu peļņa palielināsies par vairāk kā 25 %.

Spriedze saglabājas, bet vispārējais noskaņojums uzlabojas

Pasaules akciju tirgos aprīļa mēnesī joprojām turpinājās korekcijas periods. Lai gan cenas ir pakāpušās no zemākajiem līmeņiem, paaugstināts svārstīgums turpinājās, un tirgos notika vairākas apjomīgas dienas izmaiņas abos virzienos.

Tomēr lielākajai daļai akciju tirgu pagājušais mēnesis bija pozitīvs. Eiropas tirgi uzrādīja labus rezultātus, nodrošinot gandrīz 4,5 % pieaugumu. Arī kopumā attīstīto valstu akciju tirgi bija veiksmīgi, uzrādot 4,2 % pieaugumu, bet attīstības tirgu akcijas šajā laika posmā palika nemainīgas un uzrādīja nelielu cenu kritumu par 2018. gadu, atrodoties -1,3 % līmenī kopš gada sākuma. Attīstīto tirgu vērtspapīri un visu valstu pasaules akciju indekss (ACWI) ir spējis atgūt zaudēto vērtību un gada perspektīvā paliek nemainīgs.

Pirmo reizi pēdējos četros gados ASV 10 gadu valdības obligāciju ienesīgums ir pārsniedzis 3 %

Procentu likmju izmaiņas kļuva par galveno investoru diskusiju tematu un noteica kustību tirgos, kā arī piesaistīja vairāk uzmanības nekā uzņēmumu peļņas ziņojumi. Vēl vairāk uzmanības sev ir pievērsusi ASV 10 gadu valdības obligāciju ienesīguma palielināšanās līdz vairāk kā 3 %, kas ir satraukusi investorus, izraisot vērtspapīru pārdošanu. Galvenais iemesls šādai investoru reakcijai bija bažas, ka augstākas procentu likmes varētu mazināt kopējos uzņēmumu ienākumus, vienlaikus padarot obligācijas pievilcīgākas salīdzinājumā ar ieguldījumiem akcijās.

ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums %

  Zemākais % Vidējais % Augst.  %
Pēdējie 10 gadi 1.46 2.541833333 4.06
Kopš 2000. gada 1.46 3.494272727 6.68
Kopš 1990. gada 1.46 4.610323529 9.04

Investori jau bija pieraduši pie zema ienesīguma līmeņa, sekojoši šī bija pirmā reize pēdējo 4 gadu laikā, kad ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums pārsniedza 3 % līmeni. Taču vidējais ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums kopš 2000. gada ir bijis 3,5 % un pat 4,6 %, ja tiek iekļauts laiks posms kopš 1990. gada. Augstākas procentu likmes nozīmē, ka tirgus sagaida spēcīgu ekonomikas izaugsmi un mērenu inflāciju, kas parasti ir izcila vide kapitāla vērtspapīriem.

Vēsturiski nevienā no četrām reizēm, kad ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums pārsniedza 3 % līmeni, netika novēroti negatīvi akciju tirgus rezultāti ne 1 gada, ne 3 gadu periodā. Vidēji 1 gada pieaugums ASV akciju tirgū pēc šāda notikuma bija 24,4 %, salīdzinājumā ar kopējo vidējo pieaugumu 6,1 % apmērā. Attiecībā uz 3 gadu periodu vidējais pieaugums, kad obligāciju ienesīgums pārsniedza 3 %, bija 53,5 % salīdzinājumā ar kopējo vidējo pieaugumu 24,7 % apmērā.

ASV valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums un S&P 500 indekss kopš 1962. gada
1. janvāra

  Vidējais 1 gada ienesīgums Vidējais 3 gadu ienesīgums
10 gadu obligāciju ienesīgums virs 3 % 24.40% 53.50%
Laika periods kopš 1962. gada 6.10% 24.70%

Lai gan obligāciju ienesīgums ir palielinājies, akciju tirgus joprojām ir pievilcīgāka ieguldījumu iespēja. Vienkāršākais veids, kā salīdzināt obligāciju un akciju ieguldījumu perspektīvas, ir salīdzināt to ienesīgumu. Peļņas par akciju rādītājs ir apgriezti proporcionāls rādītājs cenas un peļņas attiecībai (P/E), un tas norāda uz uzņēmuma peļņas daļu, ko iegūst investori katru gadu. ASV akciju tirgus P/E rādītājs pašlaik ir 16,1, kas nozīmē, ka ASV akciju tirgus piedāvā 6,2 % ienesīgumu. Eiropas akciju tirgi ir vēl lētāki, to P/E ir 14,4, un to ienesīgums ir 6,9 %. Rezultātā akcijas joprojām piedāvā ievērojamāku riska prēmiju salīdzinājumā ar obligācijām. Turklāt obligāciju ienesīgums var pieaugt vēl, kas  nozīmētu negatīvu rezultātu īstermiņā. Šī iemesla dēļ nozīmīga pāriešana no ieguldījumiem akcijās uz obligācijām nav gaidāma.

Vai būtu jāuztraucas par ienesīguma līknes izlīdzināšanos?

Bažas investoru vidū izraisīja ASV ienesīguma līknes izlīdzināšanās, kas nozīmē, ka starpība starp 10 un 2 gadu ienesīguma radītājiem sarūk. Apgriezta jeb negatīva ienesīguma līkne situācijā, kad procentu likmes par īstermiņa obligācijām ir augstākas nekā likmes par ilgtermiņa obligācijām, tiek bieži uzskatīta par briestošas ekonomikas recesijas pazīmi. Sanfrancisko Federālo rezervju bankas jaunākajā pētījumā parādīts, ka negatīva ienesīguma līkne ir brīdinājusi par visām deviņām recesijām, kas skārušas ASV kopš 1955. Gada, taču parasti ir 6 līdz 24 mēnešu ilga laika nobīde starp brīdinājuma pazīmēm un recesijas sākumu.

ASV valdības 10 gadu obligācijas, ASV valdības 2 gadu obligācijas un S&P 500 indekss
kopš 1976. gada 1. jūnija

  Vidējais 1 gada ienesīgums Vidējais 3 gadu ienesīgums
10 gadu obl. ienesīgums mīnus 2 gadu obl. ienesīgums, kas ir mazāks par 0,5 %

18.70%

53.00%

Laika periods kopš 1962. gada

9.20%

30.60%

Pašlaik ienesīguma līkne ne tuvu nav apgriezta, un nav nekāda iemesla, kas liktu domāt, ka tuvākajā laikā tā varētu tāda kļūt. Vēsturiski kopš 1976. gada, kad 10 un 2 gadu procentu likmju atšķirība sasniedza pašreizējo līmeni, vidēji pagāja 78,6 mēneši, līdz ASV lāču tirgum akcijās, kad cenas nokritās par vairāk kā 20 %.

Pašreizējais ienesīguma līknes līmenis ASV akciju tirgiem 1 gada un 3 gadu perspektīvā vēsturiski bijs samērā pozitīvs. Viena gada laikā, kopš ienesīguma līkne izlīdzinājās līdz pašreizējam līmenim, ASV akciju vērtība palielinājās par vidēji 18,7 %, kas ir divreiz vairāk, nekā vidējais 1 gada pieaugums akciju tirgos. Raugoties no 3 gadu perspektīvas, situācija ir ļoti līdzīga, jo ienesīguma līknes virzībai uz pašreizējo līmeni sekoja ASV akciju cenas pieaugums par 53 % salīdzinājumā ar vidējo 3 gadu cenas pieaugumu par 30,6 %.

Kopumā raugoties no ekonomikas teorijas viedokļa, un ņemot vērā vēsturiskos datus, pašreizējais procentu likmju līmenis un ienesīguma līkne nenorāda ne uz kādām problēmām pasaules akciju tirgū. Tieši pretēji — šādi nosacījumi ir pietiekami pozitīvi ietekmējuši akciju tirgus vidēji ilgā laika periodā.

Uzņēmumu peļņa ir ārkārtēji augsta

Saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem datiem tiek prognozēts, ka ASV 1. ceturkšņa ieņēmumi palielināsies par 25,7 % salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz šim 79,2 % no 409 uzņēmumiem S&P 500 indeksā, kuri ir ziņojuši savus ieņēmumus par 2018. gada 1. ceturksni, ir uzrādījuši lielāku peļņu, nekā analītiķi bija prognozējuši. Svarīgi ir tas, ka uzņēmumu peļņa paaugstinās ne tikai pateicoties labvēlīgai nodokļu reformas ietekmei, bet arī labvēlīgajām prognozēm par ieņēmumu palielināšanos par 8,4 %. Tas apliecina, ka pasaules ekonomika ir spēcīga, un rosina domāt, ka peļņa turpinās palielināties arī turpmāk.

Paredzētais korporatīvais ienesīgums 2018. gada I ceturksnī

Salīdzinājumā ar 2017. gada I ceturksni
ASV

+25.7%

Eiropa

+1.6%

Šāds peļņas pieauguma temps nozīmē, ka akcijas kļūst lētākas tāpēc, ka jo augstāka peļņa, jo zemāks ir P/E attiecības rādītājs pie nemainīgas akciju cenas. Pašreizējais S&P 500 P/E attiecības rādītājs 16,1 ir tikai nedaudz virs ilgtermiņa vidējā, kas nozīmē, ka ASV akcijas vairs nav salīdzinoši dārgas.

Eiropas uzņēmumu peļņas rādītāji ir ievērojami vājāki, tomēr arī tie uzrāda izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ir prognozēts, ka 1. ceturkšņa peļņa pieaugs par 1,6 % salīdzinājumā ar 2017. gada 1. ceturksni. Viens no iespējamajiem peļņas lēnās izaugsmes iemesliem bija spēcīgais eiro valūtas maiņas kurss, taču pašlaik spēcīgajam ASV dolāram būtu jānodrošina labvēlīgāki nosacījumi Eiropas uzņēmumu peļņai 2018. gada 2. ceturksnī.

Prognoze joprojām ir pozitīva

Visi priekšnoteikumi kapitāla vērtspapīru pozitīvās augšupejas turpinājumam joprojām saglabājas tie paši, proti, pasaules ekonomika aug, monetārā politika joprojām ir labvēlīga, inflācija ir samērīga, un uzņēmumu peļņa palielinās un paredzams, ka izaugsme turpināsies. Kā arī neparastais optimisms, kas tika novērots gada sākumā, ir izgaisis saistībā ar jaunāko korekciju. Lai gan lielākas cenu svārstības kādu laiku vēl var turpināties, ilgākā laika periodā akciju tirgu augšupejošā tendence, šķiet, joprojām ir spēkā.

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.