• Augošā inflācija veicinājusi pārmaiņas centrālo banku monetārajā politikā
  • Pasauli apdraud Covid-19 omikrona paveida vilnis

2021. gada decembrī attīstīto valstu akciju indekss MSCI World eiro valūtā pieauga par 3,2% un noslēdza gadu ar 31.1% pieaugumu, savukārt attīstības tirgu indekss MSCI Emerging Markets eiro valūtā 2021. gadā pieauga tikai par 4,8%. Atšķirīgi atdeves rādītāji bija vērojami ne tikai starp reģioniem, bet arī starp dažādiem akciju sektoriem. Piemēram, lielāko ASV uzņēmumu akciju indekss S&P 500 eiro valūtā pieauga par 36%, kamēr zemākas kapitalizācijas uzņēmumu akciju indekss Russell 2000 eiro valūtā pieauga tikai par 22%. Savukārt, pandēmijas lakā popularitāti piedzīvojušais fonds ARKK ETF, kas ieguldīja vairākos populāros zīmolos, kuri piedzīvoja strauju izaugsmi stingro ierobežojumu laikā (piemēram, „Zoom Video Communications”, „Teladoc Health”, „Peloton Interactive”, „Tesla” un citos), savu maksimumu sasniedza 2021. gada februārī, bet gadu noslēdza ar 24% kritumu.

Akciju tirgi 2021. gadā

Avots: Bloomberg Finance L.P.

Investori ar bažām gaidīja centrālo banku decembra sanāksmes, jo sagaidīja paziņojumus par obligāciju pirkšanas programmu samazināšanu un iespējamas norādes par likmju paaugstināšanu agrāk, nekā domāts. Anglijas Banka pirmā no G7 valstīm paaugstināja bāzes procentu likmi no 0,1% uz 0,25%. ASV Federālo rezervju sistēmas (FED) priekšsēdētājs Džeroms Pauels norādīja, ka augstā inflācija ir kļuvusi par vērā ņemamu problēmu, kas var aizkavēt valsts tautsaimniecības izaugsmi. Tādējādi norobežojoties no līdzšinējiem apgalvojumiem, ka inflācija ir pārejoša, jo tās pamatā ir piegādes ķēžu pārrāvumi, kas drīzumā izzudīs. Rezultātā, FED nolēma straujāk samazināt obligāciju pirkšanas apjomus un savās prognozēs norādīja, ka 2022. gadā sagaida bāzes procentu likmes celšanu kopumā par 0,75%.

Tikmēr Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēma uz laiku palielināt regulārās ikmēneša obligāciju iegādes apjumus, lai nogludinātu pāreju pēc pandēmijas laikā iedarbinātās ārkārtas stimulu programmas izbeigšanas. Tādējādi, 2022. gada otrajā ceturksnī Aktīvu iegādes programma tiks divkāršota līdz 40 miljardiem EUR mēnesī, pēc tam to pakāpeniski samazinot atpakaļ uz 20 miljardiem EUR, līdz 2022. gada oktobrim. Tas palīdzēs amortizēt 1,85 triljonus eiro vērtās pandēmijas ārkārtas programmas izbeigšanu 2022. gada martā. ECB prognozes norāda uz turpmāku tautsaimniecības atveseļošanos un paaugstinātu inflāciju, kura pakāpeniski samazināsies - 2022. gadā līdz 3,2%, bet 2023. gadā jau nedaudz zem 2% mērķa līmeņa.

2021. gada 15. decembrī Ķīna lielākajai daļai banku par 0,5% (līdz 8,4%) samazināja rezervju prasību, tādējādi atbrīvojot 1,2 triljonus juaņu (aptuveni 188 miljardus USD) likviditātes. Tas bija otrais samazinājums pērn, centrālajai bankai cenšoties novērst situācijas pasliktināšanos nekustamo īpašumu tirgū. Viens no lielākajiem Ķīnas nekustamo īpašumu attīstītājiem „Evergrande” tika oficiāli atzīts par maksātnespējīgu un vietējie kreditori ir iesnieguši tiesā prasības par vairāk nekā 13 miljardiem USD nokavētu maksājumu. Pastāv nopietnas bažas, ka „Evergrande” maksātnespēja var izraisīt nekustamo īpašumu sektora sabrukumu valstī vai pat atstāt negatīvas sekas uz finanšu sistēmu ārpus Ķīnas, jo uzņēmuma parāds pārsniedz 300 miljardus USD. Turklāt Ķīnas nekustamo īpašumu tirgū jau ir parādījušās negatīvas ietekmes pazīmes, kur mazāki nekustamo īpašumu attīstītāji saskaras ar likviditātes problēmām un pat paziņo par maksātnespēju.

Jaunu inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaits uz miljonu iedzīvotāju

Avots: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Pastāv risks, ka strauji augošais jaunu inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaits varētu negatīvi ietekmēt ražošanu un piegādes ķēžu atjaunošanu. Lielākos draudus tautsaimniecības atveseļošanai rada potenciālā jaunu stingru ierobežojumu ieviešana, lai nepieļautu noslogojuma pieaugumu slimnīcās. Tomēr, balstvakcinācija un augošais vakcinācijas līmenis mazina omikrona varianta straujās izplatīšanās draudus. Jaunākie dati liecina, ka vidējais Covid-19 izraisīto nāves gadījumu rādītājs ES un ASV kopš 2021. gada oktobra beigām ir samazinājies uz pusi.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor ieguldījumu pārvaldīšanas komanda saglabā neitrālu riska pozicionējumu. Kāpums gada beigās ļāva pasaules akciju indeksam sasniegt jaunu virsotni, tomēr pārmaiņas monetārajā politikā un jaunu Covid-19 gadījumu skaita pieaugums sniedz pietiekamu pamatojumu, lai saglabātu piesardzīgu optimismu.

Ieguldījumu pārvaldītāja nostāja

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.