Iepriekšējais gads bija sarežģīts, bet vai 2019. gads būs vieglāks? | Luminor
2018 was tough, but will 2019 be easier?

2018. gads – sarežģīts gads investoriem

2018. gads bija īpaši sarežģīts investoriem. Pirmkārt, tas bija gandrīz pēdējo 10 gadu laikā grūtākais gads akciju investoriem, jo neviens no galvenajiem ieguldījumu reģioniem nesniedza pozitīvu ienesīgumu, turklāt akciju cenu svārstīgums ievērojami pieauga. Pretēji daudzu investoru gaidām, decembris nesniedza gaidīto cenu kāpumu, bet tā vietā šis mēnesis kļuva par gada sliktākā snieguma mēnesi. Visu pasaules valstu indekss (ACWI) decembrī nokritās par vairāk nekā 8% un gadu noslēdza ar 6,7% samazinājumu (EUR valūtā). 

Akciju tirgus ienesīguma ziņā Austrumeiropa uzrādīja labākos rezultātus starp galvenajiem ieguldījumu reģioniem, un reģiona ikgadējais kritums bija tikai 3,7%. Tam sekoja Latīņamerikas akcijas, kuru vērtība 2018. gadā samazinājās par 4,7%. Kopumā attīstības tirgu reģions gada beigās piedzīvotās svārstības tirgos izturēja salīdzinoši labi, kas rezultātu ziņā palīdzēja attīstības tirgu akcijām pārspēt attīstīto tirgu akcijas. Attīstības tirgu kopējais akciju indekss pagājušajā gadā nokritās par 6,4%. Šāds rezultāts nav pārsteidzošs, ņemot vērā, ka attīstības valstu akcijas ir lētas gan absolūtā izteiksmē, gan salīdzinājumā ar attīstīto valstu tirgus akcijām.

No otras puses, Eiropas akcijas pagājušajā gadā uzrādīja salīdzinoši sliktākos rezultātus. Eiropas akciju indekss 2018. gadā samazinājās par 13,1%. Turklāt daudzi Eiropas valstu akciju tirgi jau oficiāli atrodas lāču tirgus teritorijā.

Pagājušā gadā nelīdzēja pat diversifikācija 

Tomēr iepriekšējais gads bija sarežģīts ne tikai pasaules akciju investoriem. Finanšu tirgos pagājušā gadā gandrīz nekas nenotika tā, kā tam būtu jānotiek. Pieaugošās procentu likmes nelabvēlīgi ietekmēja pasaules obligāciju sniegumu. Līdz ar to, lai gan tehniski obligācijas 2018. gadā kopumā nodrošināja pozitīvu kopējo sniegumu, tas bija tikai 0,41% līmenī. Attiecīgi ar to nebija pietiekoši, lai kompensētu negatīvo pasaules akciju sniegumu.

Arī izejvielu cenas pagājušajā gadā nokritās, Bloomberg izejvielu indeksam (Bloomberg Commodity Index) 2018. gadā samazinoties par 8,1% (EUR valūtā). Enerģijas cenas bija viens no galvenajiem šī krituma veicinātājiem, jo pasaules naftas piedāvājums turpināja pārsniegt pieprasījumu, palielinot krājumu apjomus. Turklāt Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanās samazināja pieprasījumu pēc rūpnieciskajiem metāliem, kas arī kļuva lētāki un pastiprināja indeksa kritumu.

Šāds gads investoriem ar diversificētiem ieguldījumu portfeļiem var radīt bažas, jo diversifikācija šķietami nedarbojas. Tomēr ir svarīgi neļauties negatīvo īstermiņa notikumu ietekmei, tā kā ieguldījumi ir jāveic ilgtermiņā. Ir pētnieciski pierādīts, ka ilgtermiņā diversifikācija uzlabo ieguldījumu sniegumu, kas ir pielāgots riskiem.

2018. gadā svārstīgums saglabājās augstā līmenī, tomēr tas pieturējās pie vēsturiski vidējiem rādītājiem

Atgriežoties pie pasaules akcijām un salīdzinot 2018. gadu ar 2017. gadu, atšķirības ir diezgan būtiskas. 2017. gadā bija tikai 21 diena, kad ACWI vērtības svārstības pārsniedza 1%, un tikai deviņās no šīm dienām tika novērots kritums. Savukārt 2018. gadā indekss piedzīvoja šādas vērtības svārstības 48 reizes, no kurām 30 gadījumos tika novērots cenu kritums. Turklāt sliktākais novērotais dienas kritums 2018. gadā bija gandrīz divas reizes lielāks nekā 2017. gadā: attiecīgi -2,8% salīdzinājumā ar -1,7%.  Un sliktākais mēnesis 2017. gadā uzrādīja tikai 1,3% kritumu, bet 2018. gada decembrī indekss nokritās par vairāk nekā 8%. Rezultātā 2018. gads bija daudz svārstīgāks nekā 2017. gads, bet svārstīgums joprojām nepārsniedza ilgtermiņa vēsturiski vidējo rādītāju.

Aplūkojot tirgus MSCI World indeksa statistiku ilgtermiņā, kopš 1970. gada indekss ir audzis ar 71% varbūtību katru gadā. Vidējais indeksa ienesīgums šādos gadījumos bija 16,5%.

Pēc negatīva iepriekšējā gada indeksa snieguma nākamā gada pasaules akciju vērtības pieauguma varbūtība palielinājās līdz gandrīz 79%. Turklāt arī vidējais ienesīgums bija augstāks – 17,6% līmenī. Lai gan vēsturiskā statistika veido labvēlīgu skatījumu, investoriem ir jāatceras, ka vēsturiskais ienesīgums nav garantēts un tirgi vienmēr var pārsteigt investorus.

Ja tiks novērsta ekonomikas lejupslīde, tad šobrīd mēs jau esam piedzīvojuši vēsturiski vidēja apjoma korekciju

Tirgus lejupslīdei 2018. gadā bija vairāki iemesli, tostarp pieaugošās procentu likmes, politiskā un ģeopolitiskā nenoteiktība un tirdzniecības kari. Tomēr vissatraucošākais faktors bija pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanās un nākotnei prognozēto ekonomisko rādītāju pasliktināšanās.

OECD saliktais vadošais rādītājs (CLI), kas paredzēts, lai sniegtu agrīnas indikācijas par biznesa ciklu izmaiņām, nokritās zem 100. Tas norāda uz potenciālu ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos un vēsturiski sakrīt ar recesijas iestāšanās gadījumiem. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka OECD recesijas definīcija neparedz negatīvu IKP pieauguma attīstību, bet tikai ievērojamu izaugsmes palēnināšanos.

Par recesiju neliecina arī privātā sektora ražošanas un pakalpojumu aktivitātes raksturojošais PMI (Purchasing Managers Index) indekss, kas seko izmaiņām ražošanā, jaunajos pasūtījumos, krājumos, nodarbinātībā un cenās. Indekss joprojām ir krietni virs 50, kas norāda uz ekonomiskās izaugsmes turpināšanos.

Analizējot ASV, kas ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs tās lieluma dēļ, galvenais indikators, kas pašlaik sniedz brīdinājumu, ir ienesīguma līknes izlīdzināšanās. Tajā pašā laikā PMI ir viens no augstākajiem attīstīto tirgu vidū, un darba tirgus ir ļoti spēcīgs.

Līdz ar to ekonomisti kopīgi paredz, ka 2019. gadā ir gaidāma globālās ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās, un tajā pašā laikā prognozēta izvairīšanās no recesijas. Tam ir nozīmīga ietekme uz akciju investoriem, jo ekonomiskās lejupslīdes gadījumā akciju cenas ievērojami krītas. Aplūkojot datus periodā kopš 1900. gada, vidējais cenu samazinājums ASV lāču tirgus laikā, kad bijusi ievērojama ekonomikas lejupslīde, ir bijis 34,8%. Savukārt ja netika piedzīvots IKP kritums, ASV akciju vērtība samazinājās vidēji par 19,6%.

Pārskats

Ekonomikas izaugsmes palēnināšanās ir likusi akciju tirgus analītiķiem sākt mazināt cerības attiecībā uz uzņēmumu peļņas pieaugumu. Lai gan gaidāms, ka peļņa pasaulē kopumā pieaugs par 8%, sākotnējās prognozes ir samazinātas par vairāk nekā 3 procentpunktiem. Šāda negatīva dinamika atstāj iespaidu uz investoru vispārējo noskaņojumu un izraisa akciju cenu samazināšanos. Tā rezultātā ceturtā ceturkšņa peļņas pārskatu sniegšanas periods būs ārkārtīgi svarīgs, jo paziņotie rezultāti var izrādīties labāki, nekā gaidāms, kas visbeidzot nomierinātu investorus.

Viens no pozitīvajiem ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās faktoriem ir tas, ka centrālajām bankām nav nepieciešams pārāk strauji celt likmes. Līdz ar to tirgū šogad no Federālās rezervju sistēmas (Fed)   puses vairs netiek gaidīts likmju palielinājums, un patiesībā 2020. gadā tiek pieļauta likmju samazināšanas iespējamība. ECB gadījumā tirgus pieļauj tikai 36% varbūtību attiecībā uz likmju kāpumu 2019. gada decembrī. Tāpēc monetārajai politikai arī turpmāk jābūt ļoti atbalstošai.

Papildu atbalstu pasaules ekonomikai būtu jāsniedz arī zemām naftas cenām, kas palīdz uzturēt zemu inflāciju un samazināt uzņēmumu izmaksas. No otras puses, lielākais risks ir tas, ka starp ASV un Ķīnu netiks panākta tirdzniecības vienošanās. Tā rezultātā tiktu ieviesti jauni tarifi, kas var negatīvi ietekmēt  ne tikai Ķīnu, bet arī ASV un pasaules ekonomiku kopumā.

Kopumā peļņas pieaugums cenu krituma periodā padarīja pasaules akcijas lētākas. Visu pasaules valstu indeksa (ACWI) šī brīža P/E novērtējums ir zem vēsturiski vidējā līmeņa. Attīstības tirgu akcijas ir īpaši lētas, bet attīstīto tirgu akciju cenas jau gandrīz atbilst to patiesajam novērtējumam. Lai gan īstermiņā akcijas vienmēr var kļūt lētākas, ilgtermiņā P/E rādītājs zem vidējā līmeņa nozīmētu ienesīgumu virs vidējā līmeņa.

Pagājušais gads norādīja uz to, cik svarīgi ir ievērot savu ilgtermiņa plānu, kā arī atspoguļojās tas, ka tirgus prognozēšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Pat ar nevainojamu prognozi, kas paredzēja, ka 2018. gadā uzņēmumu peļņa palielināsies par vairāk nekā 20%, ASV tiks reģistrēts rekordzems bezdarba līmenis un būs spēcīga pasaules ekonomikas izaugsme, kurš gan būtu varējis precīzi noteikt, ka akciju vērtība šajā gadā tomēr nokritīsies? Līdz ar to ilgtermiņa plāna ievērošanai būtu jāpalīdz investoriem tikt galā ar gaidāmo pastiprināto svārstīgumu.
 

ATRUNA

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.