Norēķinu kartes (izgatavošana un apkalpošana, citi pakalpojumi)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Visa Business Debit, Visa Business Credit
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijā
Bez maksas 2,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Visa Business Debit, Visa Business Credit
Maksa par Drošība+ pakalpojumu
0,79 EUR 0,99 EUR Mainīta komisijas maksa

Konti un komplekti (pakalpojumu komplekts, norēķinu konts)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Uzņēmuma komplekts 10
Mēneša maksa
9,00 EUR 10,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Uzņēmuma komplekts 25
Mēneša maksa
18,00 EUR 20,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Uzņēmuma komplekts 50
Mēneša maksa
21,00 EUR 24,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Uzņēmuma komplekts 150
Mēneša maksa
40,00 EUR 45,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī
Ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu.
40,00 EUR 50,00 EUR Mainīta komisijas maksa

Citi pakalpojumi (izziņas un pārskati)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma (1):
- Standarta izziņa par kontu (2)
(1) Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
(2) Standarta izziņa par atvērtu/slēgtu kontu (t.sk. Pagaidu kontu); konta atlikumu; parādu par ikdienas pakalpojumiem.
10,00 EUR 15,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai e-pasta vēstulē 5,00 EUR par katru mēnesi (par katru kontu vai karti) 5,00 EUR par katru mēnesi, maks. 60,00 EUR (par katru kontu vai karti) Mainīta komisijas maksa