Kā es varu pārbaudīt maksājuma statusu?

  • Vienumā “Gatavs” jūs varat redzēt visus sāktos maksājumus, kas gaida apstiprinājumu/klienta parakstu.
  • Vienumā “Parakstīts” jūs varat redzēt visus daļēji apstiprinātos maksājumus, kas gaida beidzamo parakstu.
  • Vienumā “Nosūtīts” jūs varat redzēt maksājumus, kas ir nosūtīti apstrādāšanai Bankā, taču kas vēl nav apstrādāti vai nav saņēmuši atsauksmi no Bankas.
  • Vienumā “Apstiprināts” jūs varat atrast maksājumus, kas ir saņēmuši atsauksmi no Bankas un tiek apstrādāti.
  • Vienumā “Noraidīts” jūs varat atrast maksājumus, kurus Banka kaut kādu apsvērumu dēļ ir noraidījusi, un maksājumus, kurus ir noraidījuši paši klienti.

Kādi maksājumu importa failu formāti tiek atbalstīti?

Bridge atbalsta XML (ISO20022) un FIDAVISTA standarta formātus.

Kādēļ daži maksājumi paliek vienumā “Nosūtīts”?

Maksājumi, kam saglabājas statuss “Nosūtīts”, iespējams, gaida apstrādi vai arī maksājums vēl nav saņēmis atsauksmi no Bankas, un jums vajadzētu ar to sazināties.

Kā es varu importēt algas maksājumus?

  • Algas maksājumus var importēt no vienuma “Payment batches”, izmantojot XML vai FIDAVISTA formātu.
  • Importējot maksājumus, mēs iesakām pievērst uzmanību maksājumiem, kurus vajadzētu debetēt kā algas maksājumus.
  • Importa jūs varat arī konvertēt visu importa failu uz algas maksājumiem, ja jūsu importa fails nesatur atsauci uz algu. Jums ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Importēt visus maksājumus kā algu.”

Kāds ir maksimālais maksājuma limits vienam lietotājam?

Limitus nosaka uzņēmuma pārstāvis individuāli katram lietotājam atbilstoši personīgi pieņemtajam lēmumam.

Kāds ir sesijas ilgums?

Drošības apsvērumu dēļ savienojuma ilgums ar Banku tiek pārraudzīts. Maksimālais sesijas ilgums ir divas stundas. Ja pakalpojumā Bridge 15 minūtes nenotiek nekādas darbības, sesija automātiski beigsies un jums nāksies pierakstīties vēlreiz, lai piekļūtu pakalpojumam.

Vai ir pieejama karšu/aizdevumu/investīciju informācija?

Nē, pakalpojumā Bridge jūs varat redzēt un lejupielādēt informāciju par konta atskaitēm un pārskatiem, kā arī veikt svarīgus maksājumus.

Vai caur pakalpojumu Bridge ir iespējams nosūtīt ziņu Bankai?

Šobrīd tas nav iespējams, taču nākotnē tiks izveidota šāda funkcionalitāte.

Cik bieži Bridge atjauno datus?

Informācija pakalpojumā Bridge tiek atjaunota ik pēc 15 minūtēm.

<< Bridge