Luminor regulāri pārskata savu cenrādi, lai to pielāgotu ne vien klientu atsauksmēm un tirgus tendencēm, bet arī bankas uzņēmējdarbības stratēģijai un konkurences apstākļiem.

Izmaiņas attiecas uz kontu pārvaldību, maksājumu kartēm, pārrobežu maksājumiem, aizdevumiem, līzingu, tirdzniecības finansēšanu, digitālajiem kanāliem un ieguldījumu pakalpojumiem. Dažas izmaiņas veiktas tikai dokumenta struktūrā un formulējumā.

Norēķinu konts

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Konta uzturēšana   30,00 EUR
Papildu mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu:
 - juridiskām personām padziļinātas izpētes piemērošanas gadījumā (5) (6)

(5) Komisijas maksa tiek piemērota klientiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar kādu no noradītajām jomām:
Loteriju un azartspēļu organizēšana un vadīšana
Uzņēmējdarbība, kas saistīta ar metāliem, dārgmetāliem, dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumiem
Ieroču un munīcijas tirdzniecība
Virtuālo valūtu tirdzniecība/darbības, kas saistītas ar virtuālajām valūtām
Elektroniskās naudas iestāde/darbības, kas saistītas ar elektronisko naudu
Maksājumu iestāde/maksājumu pakalpojumu sniegšana
Finanšu pakalpojumi un valūtas maiņa/finanšu starpniecība
(6) Mēneša maksu piemēro klientiem, kuru saimnieciskā darbība nav norādīta atsaucē (5), ja Banka par to informējusi klientu vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.
Jauna komisijas maksa

Norēķinu kartes

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Darījumi ar karti
VISA Business Debit
0,50 % no darījuma summas, min. 1,00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs
 - Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)
1 % no darījuma summas, min. 1,00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs
 - Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)
Mainīta komisijas maksa
Kredītkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
Kredītkarte ar kredītlīniju Visa Business
5,00 EUR
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)
- Visa Business (kopā ar PriorityPass karti un ceļojumu apdrošināšanu)
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)
5,00 EUR
 - VISA Business
10,00 EUR
 - Visa Business ar Priotity Pass (1)

(1) Aizvietojot Visa Business karti, kurai ir piesaistīta Priority Pass, tiek aizvietotas abas kartes.         
Mainīta komisijas maksa
Citas komisijas maksas
Kredītkarte ar kredītlīniju Visa Business
  Priority Pass pasūtīšana un uzturēšana
15,00 EUR

- izgatavošana
10,00 EUR
- aizvietošana
15,00 EUR
- gada maksa (sākot no otrā gada)
Jauna komisijas maksa
    Priority Pass piegāde
Bez maksas
- pa pastu Latvijas teritorijā
10,00 EUR
- pa pastu uz ārzemēm
Jauna informācija par Priority Pass piegādi

Maksājumi

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Maksājumi uz Eiropas valstīm 14,00 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)

(2) Steidzami maksājumi uz bankām, kas ir TARGET2 sistēmas dalībnieces. Pilns banku saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā
14,00 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)

(2) Steidzami maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu bankām. Pilns valstu saraksts atrodams šeit
Precizēta atsauce
Maksājumi uz citām valstīm (1) un
Maksājumi uz citām bankām (1)
11,00 EUR
Standarta SHA maksājums (1)

(1) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
13,00 EUR
Standarta SHA/SHAR maksājums (2)

(2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
Mainīta komisijas maksa
  14,00 EUR
Steidzams SHA maksājums (1)

(1) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
16,00 EUR
Steidzams SHA/SHAR maksājums (2)

(2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas). 
Mainīta komisijas maksa
  36,00 EUR
Ekspress OUR maksājums (2)

(2) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).  
46,00 EUR
Ekspress OUR/DEBT maksājums (3)

(3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un/vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).       
Mainīta komisijas maksa

Kredīti

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Visa veida kredīti 1% no summas, min. 250,00 EUR (Ja līgums parakstīts elektroniski un pieteikums iesniegts digitālajos kanālos: 1 % no summas, min. 150,00 EUR)
Kredīta noformēšana
1 % no kredīta summas, min. 150,00 EUR
Kredīta noformēšana
Mainīta komisijas maksa
  1% no summas, min. 250,00 EUR EUR (Ja līgums parakstīts elektroniski un pieteikums iesniegts digitālajos kanālos: 1% no summas, min. 150,00 EUR)
Līguma grozījumi
1 % no kredīta summas, min. 150,00 EUR
Līguma grozījumi
Mainīta komisijas maksa

Līzings

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Līzinga pakalpojumi 1,50 % no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību (2)

(2) Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings SIA saistību pirmstermiņa atmaksas brīdī.
1,50 % no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību
Precizēts komisijas maksas nosaukums, izņemta atsauce
    1.50 % no atmaksājamā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90.75 EUR
Papildu komisijas maksa, piemērojama juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, par finansētā apmēra samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu līgumam ar fiksēto procentu likmi (2)

(2) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par pamatsummas samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu.
Jauna komisijas maksa
    1.50 % no neatmaksātā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā 90.75 EUR
Komisijas maksa, piemērojama juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību,  fiksētās procentu likmes grozījumu, mainot to uz citu procentu likmes veidu vai nosakot jaunu fiksēto procentu likmi, gadījumā (3)

(3) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par līguma grozījumiem.
Jauna komisijas maksa

Digitālie kanāli

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Internetbanka 18,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai nomaiņa
18,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai nomaiņa (3)

(3) Kodu kalkulators tiek piesaistīts privātpersonas internetbankas lietotājvārdam.
Jauna atsauce
  25,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2)

(2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270.
25,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2) (3)

(2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270.
(3) Kodu kalkulators tiek piesaistīts privātpersonas internetbankas lietotājvārdam.
Jauna atsauce
  5,00 EUR
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildus lietotāja pieslēgšana Klientu apkalpošanas centrā (par katru lietotāju) (3)

(3) Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas.
5,00 EUR
Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u. c.), iesaistot Bankas darbinieku (par katru lietotāju)
Precizēts komisijas maksas nosaukums, izņemta atsauce
  Bez maksas
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildus lietotāja pieslēgšana internetbankā (par katru lietotāju) (3)

(3) Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas.
Bez maksas
Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u. c.) internetbankas vidē (neiesaistot Bankas darbinieku)
Precizēts komisijas maksas nosaukums, izņemta atsauce
Bridge €20
Izmaiņas līgumā
20,00 EUR
Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Bankas darbinieks (1)

(1) Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Klienta iecelts administrators, ir bez maksas.
Precizēts komisijas maksas nosaukums, pievienota atsauce

Finanšu instrumenti

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Ieguldījumu pakalpojumi
Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar klientu. Jauna atsauce
Luminor Investor platforma
Darījumi ar finanšu instrumentiem  
  0,1 % no darījuma summas
BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu biržā tirgotie fondi (ETF):
1) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu konservatīvais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98)
2) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu sabalansētais portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08 )
3) BlackRock ESG dažādu aktīvu klašu izaugsmes portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)
Jauna komisijas maksa
Luminor Investor platforma
Citi ar Luminor Investor platformu saistīti pakalpojumi
8% gadā (2)
Procenti par negatīvo naudas konta atlikumu Luminor Investor

(2) Procenti par negatīvo Luminor Investor platformas naudas konta atlikumu tiks aprēķināti pēc likmes, ko veido aktuālā starpbanku aizņēmumu tirgus likme, tai pieskaitot Bankas nemainīgo papildu procentu likmi 8 % apmērā. Procenti par negatīvo konta atlikumu tiks ieturēti mēneša sākumā par iepriekšējo kalendārā mēneša dienām, kurās kādā no Luminor Investor platformas naudas kontiem bija negatīvs konta atlikums.
  Komisijas maksa izņemta no cenrāža

Tirdzniecības finansēšana

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un/vai nosaukums pašlaik Maksa un/vai nosaukums, sākot no 01.11.2022. Izmaiņas
Garantijas 1% gadā, min. 40,00 EUR
Garantijas izmantošana:
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/ termiņnoguldījumu
1% gadā, min. 50,00 EUR
Garantijas izmantošana:
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/termiņnoguldījumu
Mainīta komisijas maksa
Kredīta vēstules
Importa kredīta vēstules
0,20% no summas, min. 150,00 EUR
Kredīta vēstules izsniegšana
150,00 EUR
Kredītvēstules izsniegšana
Mainīta komisijas maksa
  0,50% gadā, min. 50,00 EUR
Kredīta vēstules izmantošana
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā
1% gadā, min. 50,00 EUR
Kredītvēstules izmantošana
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā
Mainīta komisijas maksa
  0,15% no summas, min. 100,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana
100,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana
Mainīta komisijas maksa
  90,00 EUR
Neatbilstošu dokumentu apstrāde (apmaksā kredīta vēstules saņēmējs)
125,00 EUR
Neatbilstošu dokumentu apstrāde (apmaksā kredītvēstules saņēmējs)
Mainīta komisijas maksa
Kredīta vēstules
Eksporta kredīta vēstules
0,15% no summas, min. 100,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana
100,00 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana
Mainīta komisijas maksa