Uz ko attiecas ceļojumu apdrošināšana?

Platīna kredītkartes ietver ceļojumu apdrošināšanu visai ģimenei, kas padara jūsu ceļojumus drošākus un ērtākus.

Tas atbrīvo jūs no pienākuma iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, dodoties ceļojumā, kas nozīmē, ka varat neraizēties un izmantot pēdējā brīža piedāvājumus. Papildus kartes turētājam apdrošināšana sedz visus ģimenes locekļus, kas ceļo kopā ar viņu, līdz 3 mēnešus ilgos ārzemju ceļojumos. Jums nav jānorēķinās par ceļojuma izdevumiem ar karti, lai apdrošināšana būtu spēkā.

Ko ietver mana Platīna kartes ceļojumu apdrošināšana? Kādi ir seguma ierobežojumi un nosacījumi?

Tālāk varat noskaidrot, kas ietilpst Platīna kartes ceļojumu apdrošināšanā.

Platīna ceļojumu apdrošināšana ietver visu ģimeni, un seguma ierobežojums attiecas uz visām apdrošinātajām personām, ja notiek apdrošināšanas negadījums, un to nesadala uz visām personām.
 

Apdrošināšanas segums Maksimālā apdrošinājuma summa uz personu
Ārstniecības izdevumi, tostarp 500 000 EUR
Ar ārstniecību saistītais transports 500 000 EUR
Ar ārstniecību saistītais transports mītnes valstī 500 000 EUR
Repatriācija slimības/nāves gadījumā 500 000 EUR
Zobārstniecības izdevumi 500 EUR
Ārstniecības palīglīdzekļi 500 EUR
Tālruņu zvanu izdevumi 50 EUR
Hospitalizācijas pabalsts (dienā) 20 EUR
Negadījums, kā rezultātā iestājas nāve vai invaliditāte 60 000 EUR
Trešo personu atbildība 100 000 EUR
Juridiskā palīdzība 1 000 EUR
Bagāžas kavēšanās 750 EUR
Bagāžas nozaudēšana vai bojājums 2 000 EUR
Bagāžas zādzība 2 000 EUR
Reisa kavēšanās vai atcelšana 750 EUR
Ceļojuma atcelšana un pārtraukšana 2 000 EUR (15% atskaitījumi)
Novēlota ierašanās pirmajā ceļojuma galamērķī un nokavēts tranzīts 2 000 EUR
 
Šeit varat noskaidrot visus ceļojuma apdrošināšanas noteikumus.

Man ir jautājums par ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem. Kur varu vērsties?

Luminor karšu apdrošinātājs ir ERGO Insurance SE. ERGO klientu apkalpošanas centrs atbildēs uz jūsu jautājumiem par apdrošināšanas noteikumiem. Sazinieties ar centru, zvanot pa tālruni +371 6708 1887 vai rakstot uz claims@ergo.lv

Man ir nepieciešams ceļojuma apdrošināšanas pierādījums. Kur to varu saņemt?

Ceļojuma apdrošināšanas polises apliecību izdod Luminor Banka. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam pēc palīdzības vērsties Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz info@luminor.lv vai zvanot pa tālruni +371 6708 1887.

Kā rīkoties, ja iestājas apdrošināšanas gadījums?

Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, jums vai jūsu ceļabiedram ir jāsazinās ar medicīniskās palīdzības sniedzēju April Baltic pa tālruni +371 6441 5242 vai nosūtot e-pasta ziņojumu uz luminor@ops24.eu.

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums:

  • Saglabājiet visus dokumentus un izdevumu čekus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu
  • Pēc atgriešanās/pie pirmās iespējas, lūdzu, aizpildiet prasījuma veidlapu ERGO tīmekļa vietnē: mansergo.lv.

Ja jums ir papildu jautājumi, pēc palīdzības vērsieties Luminor Klientu apkalpošanas centrā (info@luminor.lv vai +371 6708 1887) vai ERGO (claims@ergo.lv vai +371 6708 1887).

Kur ir spēkā ceļojumu apdrošināšana? Vai tā ir spēkā visā pasaulē?

Platīna ceļojumu apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē.

Ko ietver apdrošināšana, ja bagāža ierodas ceļojuma galamērķī/mītnes valstī ar kavēšanos vai tiek pazaudēta?

  • Ja ceļojums uz galamērķi ir novēlojies, tad apdrošinātās summas apmērā
  • Ja kavēšanās notiek atpakaļceļā, nav tiesību saņemt atlīdzību
  • Ja bagāža tiek nozaudēta, tad apdrošinātās summas apmērā

Kas ir apdrošinātā persona? Tikai es vai arī mana ģimene? Ko var uzskatīt par ģimenes locekli?

Apdrošināšana ir spēkā kartes turētājam un ģimenes locekļiem, kas ceļo kopā ar kartes turētāju: jūsu laulātais/dzīvesbiedrs un bērni, pabērni, adoptētie bērni un audžubērni līdz 18 g.v. (ieskaitot) vai bērni 19-24 g.v., ja tie apgūst pilna laika izglītību.

Ģimene ceļo kopā, un bērnam ceļojuma laikā paliek 24 gadi. Vai apdrošināšanas segums automātiski beidzas?

Apdrošināšanas segums beidzas brīdī, kad bērns atgriežas mājās. Ņemiet vērā, ka ceļojumu apdrošināšana attiecas uz 19-24 g.v. bērniem, ja tie apgūst pilna laika izglītību.

Vai vecāka kredītkarte nodrošina apdrošināšanas segumu bērnam, kas studē vai dzīvo ārvalstīs vienu gadu?

Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja skolēns/students ceļo kopā ar kartes turētāju vai tam ir sava papildu karte un ceļojums neilgst vairāk par 90 dienām.

Kā tiek piemēroti apdrošināšanas noteikumos norādītie maksimālie ierobežojumi? Kādi ierobežojumi attiecas uz karti, un kādi attiecas uz kopā ceļojošajiem ģimenes locekļiem?

Ja vien noteikumos nav paredzēts citādi, visi apdrošināšanas seguma tabulā (kas atrodama apdrošināšanas noteikumos) apdrošināšanas pabalsti attiecas uz vienu apdrošināšanas gadījumu un karti.