Elektronisko norēķinu sistēma | Luminor

Pakalpojums pieejams klientu kontiem, kura numuros ir redzami burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

Elektronisko norēķinu sistēma atvieglo algu pārskaitīšanu un citu regulāru vai savlaicīgi plānotu maksājumu veikšanu. Piemēram, ja 30 darbiniekiem konkrētā datumā jāpārskaita alga uz viņu kontiem, tad to iespējams veikt uzreiz kā vienu maksājumu.

Novērtē priekšrocības

Elektronisko norēķinu sistēma sniedz ērtu iespēju pārvaldīt uzņēmuma kontus 24 stundas diennaktī no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Norēķinus var veikt ātrāk un ar zemāku komisiju nekā iesniedzot maksājumu rīkojumus bankā. 

Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem

Ieskaties arī: Maksājuma pieprasījums