Luminor Bank AS Latvijas filiāle informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.³ pantu neizstrādā iesaistīšanās politiku, jo, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumu, tā portfeļos neietver tādu akciju sabiedrību akcijas, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.