Finanšu rezultāti

Rūpējoties par savas darbības pārskatāmību, Luminor regulāri publicē ceturkšņa un gada finanšu pārskatus – šeit var iepazīties ar datiem par Latviju.

Iepriekšēja informācija par Nordea bankas Latvijas filiāles finanšu rezultātiem pieejama šeit.

Iepriekšēja informācija par DNB bankas finanšu rezultātiem pieejama šeit.