Finanšu rezultāti | Luminor

Luminor Bank AS Latvijā un Lietuvā darbojas caur vietēji reģistrētām filiālēm un meitas uzņēmumiem. Luminor regulāri publicē ceturkšņa un gada finanšu pārskatus, lai nodrošinātu savas darbības pārskatāmību. Šajā sadaļā varat iepazīties ar Luminor ceturkšņa un gada finanšu pārskatiem Latvijā.

Arhīvs

2016
DNB 2016.gada pārskats
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2016
Finanšu pārskats par 2016. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2016. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2016. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2016. gada 1. ceturksni

2015
DNB 2015.gada pārskats
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2015
Finanšu pārskats par 2015. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2015. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2015. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2015. gada 1. ceturksni

2014
AS DNB banka Gada pārskats 2014
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2014
Finanšu pārskats par 2014. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2014. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2014. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2014. gada 1. ceturksni

2013
AS DNB banka Gada pārskats 2013
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2013
Finanšu pārskats par 2013. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2013. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2013. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2013. gada 1. ceturksni

2012
AS DNB banka Gada pārskats 2012
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2012 
Finanšu pārskats par 2012. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2012. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2012. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2012. gada 1. ceturksni

2011
AS DNB banka Gada pārskats 2011
Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums 2011 
Finanšu pārskats par 2011. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2011. gada 3.ceturksni
Finanšu pārskats par 2011. gada 6 mēnešu periodu
Finanšu pārskats par 2011. gada 2.ceturksni
Finanšu pārskats par 2011. gada 1. ceturksni

2010
AS DnB NORD Banka Gada pārskats 2010
Finanšu pārskats par 2010. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2010. gada 3.ceturksni
Finanšu pārskats par 2010. gada 2.ceturksni
Finanšu pārskats par 2010. gada 1. ceturksni

2009
AS DnB NORD Banka Gada pārskats 2009
Finanšu pārskats par 2009. gada 9 mēnešiem
Finanšu pārskats par 2009. gada 6 mēnešiem
Finanšu pārskats par 2009. gada 1. ceturksni

2008
AS DnB NORD Banka Gada pārskats 2008
AS DnB NORD Banka Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2008
Finanšu pārskats par 2008. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2008. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats 2008. gada 1. ceturksni

2007
AS DnB NORD Banka Gada pārskats 2007
Finanšu pārskats par 2007. gada 4. ceturksni
Finanšu pārskats par 2007. gada 3. ceturksni
Finanšu pārskats par 2007. gada 2. ceturksni
Finanšu pārskats par 2007. gada 1. ceturksni

2006
AS DnB NORD Banka Gada pārskats 2006

2005
AS "NORD/LB Latvija" Gada pārskats 2005.

2004
2004. gada finanšu pārskats

Atalgojuma politika un prakse
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011