Finanšu rezultāti | Luminor

Rūpējoties par savas darbības pārskatāmību, Luminor regulāri publicē ceturkšņa un gada finanšu pārskatus – šeit var iepazīties ar datiem par Latviju.

Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

Atalgojuma politika un prakse

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011