Pasargā savu nākotni ar kredītmaksājumu apdrošināšanu

Pasargā savu nākotni ar kredītmaksājumu apdrošināšanu

 • Izvēlies sev piemērotāko apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības variantu
 • Atlīdzība tiek izmaksāta darba zaudēšanas un ilgstošas darbnespējas gadījumos
 • Polise sedz arī darbnespēju nepilngadīgā bērna slimības dēļ

Kredītmaksājumu apdrošināšana

Pasargā savu nākotni ar Kredītmaksājumu apdrošināšanu. Saņem apdrošināšanas atlīdzību, ja nopietni saslimsti vai zaudē darbu. 

Tu vari pieteikties Kredītmaksājumu apdrošināšanai, ja nesen parakstīji hipotekārā kredīta vai patēriņa kredītu līgumu Luminor bankā, kur atlikušais kredīta līguma termiņš ir vismaz 12 mēneši.

Minimālais
Apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta 100 EUR mēnesī

Optimālais
Apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta atbilstoši izvēlētajai summai

Kredītmaksājums, €* Apdrošināšanas atlīdzība, €* Apdrošināšanas prēmija, €*
0,01 – 100,00 100 4,00 
100,01 – 200,00  200 7,50 
200,01 – 300,00  300 10,50 
300,01 – 400,00  400 12,00 
400,01 – 500,00 500 13,50 
500,01 – 600,00 600 16,00
600,01 – 700,00 700 19,00
700,01 – 800,00 800 22,00
800,01 – 900,00 900 24,00
900,01 – 1000,00 1000 27,00

* mēneša maksājums

Kā pieteikties?

Aizpildi pieteikumu mājaslapā vai piesakies konsultācijai +371 67 17 1880
Saņem piedāvājumu e-pastā

Apstiprini piedāvājumu
Veicot pirmo apdrošināšanas prēmijas maksājumu

Piesaki regulāro maksājumu
Ja plāno sadalīt kopējo summu vai plāno automātiski pagarināt līgumu, piesaki regulāros maksājumus savā Internetbankā

Tu esi apdrošināts!
Segums stāsies spēkā pēc sākotnēja gaidīšanas perioda beigām un būs spēkā līdz apdrošināšanas līguma termiņam. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, aizpildi atlīdzības iesniegumu Gjensidige mājas lapā vai zvani pa tālruni +371 67 11 2222

Nepieciešamie dokumenti:

 • Aizpildīts apdrošināšanas pieteikums, ja piesakies attālināti
 • Pase vai ID karte, ja vēlies pieteikties klātienē

Nosacījumi

 • Apdrošināšanas līgumu var noslēgt uz 1 gadu ar iespēju to automātiski pagarināt.
 • Par katru kredītu jāslēdz atsevišķs apdrošināšanas līgums. Viens apdrošināšanas līgums ir piesaistīts vienam kredītam.
 • Pieteikties un saņemt pakalpojumu var tikai aizņēmējs vai galvotājs.
 • Atlīdzību sāk aprēķināt 30 dienas pēc apdrošināšanas gadījuma sākuma un izmaksā uz norādīto bankas kontu saskaņā ar Apdrošināšanas noteikumiem.
 • Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs izmaksās atlīdzību par ierobežotu laika posmu, kas nav ilgāks par 11 mēnešiem gadā. 
 • Apdrošināšanas segums netiek piemērots nekavējoties – tev būs jāveic apdrošināšanas prēmijas maksājumi, un līdz sākotnējā gaidīšanas perioda beigām tu nesaņemsi apdrošināšanas atlīdzību. Sākotnējais gaidīšanas periods darba nespējas gadījumā (ilgstošas slimības vai nelaimes gadījuma dēļ) ir 30 dienas, bet piespiedu bezdarba gadījumā – 60 dienas.


Biežāk uzdotie jautājumi

Kā ziņot par apdrošināšanas gadījumu?

Ja zaudēji darbu, guvi ievainojumus vai saslimi, reģistrē iesniegumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai.  To tu vari izdarīt 3 veidos:

Vai Kredītmaksājumu apdrošināšana ir pieejama pašnodarbinātai personai?

Nē, pašnodarbinātās personas nevar pieteikties. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar personu, kura ir nodarbināta uz darba līguma pamata (vai arī ir nodarbināta saskaņā ar Valsts civildienesta likumu utt.), kas aptver vismaz 13 mēnešu periodu (noteikta laika nodarbinātība) vai kas noslēgts uz nenoteiktu laiku. Turklāt klientam jāstrādā vismaz sešpadsmit stundas nedēļā un jāsaņem alga vai līdzīga atlīdzība. Visi apdrošināšanas izņēmumi ir minēti Noteikumos. 

Vai kredītbrīvdienu laikā ir jāmaksā par Kredītmaksājumu apdrošināšanu?

Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav sasaistīts ar ikmēneša kredītmaksājumu. Tas nozīmē, ka, ja esi pieteicies kredītbrīvdienām, kuru laikā tev jāmaksā tikai kredītprocenti, apdrošināšanas prēmijas maksājums paliks nemainīgs. Apdrošināšanas prēmija ir noteikta summa, kas ir norādīta tavā apdrošināšanas līgumā. 

Kā es varu izbeigt apdrošināšanas līgumu?

Rakstiski paziņojot par apdrošināšanas līguma izbeigšanu vismaz 15 dienas pirms vēlamā izbeigšanas datuma:

Lūgums izbeigt apdrošināšanas līgumu ir jāparaksta tev vai pilnvarotai personai (izņemot tad, ja izmanto pašapkalpošanās portālu).
Ja apdrošināšanas līguma noslēdzi attālināti, tev ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc tā noslēgšanas, par to rakstiski paziņojot apdrošinātājam, izņemot gadījumus, kas noteikti apdrošināšanas noteikumos.

Kā man jārīkojas, ja kredītu esmu pārfinansējis citā bankā?

Ziņo apdrošinātājam, lai izbeigtu apdrošināšanas līgumu Gjensidige pašapkalpošanās portālā, e-pastā info@gjensidige.lv vai pa pastu, adresi meklē šeit

Vai es varu uz laiku apturēt apdrošināšanas līguma darbību, piemēram, grūtniecības laikā?

Nē.

Vai Kredītmaksājumu apdrošināšanas līgums ir spēkā, ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies koronavīrusa dēļ?

Jā, bet tikai daļēji. COVID-19 vīrusa izraisīta darba zaudēšana ir apdrošināta. COVID-19 vīrusa izraisītas ilgstošas darba nespējas risks nav apdrošināts, līdz brīdim, kad Pasaules Veselības organizācija būs atcēlusi pandēmiju un atbildīgās iestādes atsauks epidēmijas un pandēmijas režīmu.

Vai es saņemšu apdrošināšanas atlīdzību, ja ekonomisko satricinājumu dēļ manu algu samazinās un man radīsies grūtības veikt kredītmaksājumus?

Nē. Ja alga samazinās, bet darba attiecības netiek pārtrauktas, apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.

Apskati citus apdrošināšanas produktus

Īpašuma apdrošināšana

Uzzināt vairāk

Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

Uzzināt vairāk

KASKO apdrošināšana

Uzzināt vairāk
Izplatot Kredītmaksājumu apdrošināšanu, Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga), darbojas kā apdrošināšanas aģents, pārstāvot ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (reģ. Nr. 40103595216, adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, LV-1039, Rīga). Luminor Bank AS ir reģistrēta Finantsinspektsioon (Igaunijas finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas) apdrošināšanas aģentu reģistrā un ir tiesīga Latvijā nodarboties ar apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz dibināšanas brīvības principu. Luminor Bank AS apstrādās jūsu personiskos datus, lai sagatavotu ADB “Gjensidige” Kredītmaksājumu apdrošināšanas piedavājumu un nodotu tos apdrošinātājam.