Rūpējoties par naudas līdzekļu drošību, esam noteikuši dažādus maksājumu limitus, atkarībā no identifikācijas līdzekļa, ko klients izmanto.
 
Ja nav norādīti limiti, banka tos nosaka pēc noklusējuma. Limitus var norādīt jebkurā Luminor bankas Klientu apkalpošanas centrā, taču tie nevar pārsniegt bankas noteiktos maksimālos.
 
Privātpersonām:
 
Kodu kalkulators Digipass DP260/DP270 – limits pēc noklusējuma / bankas maksimālais limits
Operācijas limits – 75 000 EUR / 1 500 000 EUR
Dienas limits – 75 000 EUR / 1 500 000 EUR
 
Dienas limita atlikums norāda summu, par kādu šodien vēl var nosūtīt maksājumus. Šajā aprēķinā netiek iekļauti sagatavotie, bet neapstiprinātie maksājumi, kā arī rīkojumi, kas nosūtīti bankai ar Iesnieguma starpniecību sadaļā Ziņojumi.
 
Internetbankā uzstādītos maksājumu limitus un dienas limita atlikumu var apskatīt sadaļā: Uzstādījumi -> Internetbankas uzstādījumi -> Kontu un klientu uzstādījumi -> Maksājumu limiti