70% klientu lietotāju nezina, cik tērē par banku pakalpojumiem | Luminor

Kā liecina Nordea un pētījumu aģentūras Omnicom Media Group jūlijā veiktās Snapshots interneta aptaujas dati, klienti, izvēloties banku, augstu prioritāti piešķir līdzsvaram starp bankas sniegto pakalpojumu kvalitāti un to izmaksām. Tomēr aptuveni 70% banku klientu nezina, cik precīzi tērē par saņemtajiem banku pakalpojumiem.

Lai gan 68% aptaujāto banku klientu vecumā no 18 līdz 74 gadiem norāda, ka svarīgākais kritērijs bankas izvēlē ir pakalpojumu kvalitātei atbilstošas izmaksas, vienlaikus tikai 30% aptaujāto zina, cik mēnesī tērē par sniegto pakalpojumu izmantošanu. Gandrīz puse jeb 48% aptaujāto respondentu norādījuši, ka par bankas produktu vai pakalpojumu izmaksām zina pavisam nedaudz. Savukārt 22% aptaujāto respondentu atzīst, ka nezina, cik mēnesī tērē par banku sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Kā liecina interneta aptaujas dati, galvenie iemesli šādai tendencei ir augsta patērētāju pasivitāte un neinteresēšanās par banku pakalpojumu izmaksām, kā to norādījuši gandrīz 40% respondentu, kamēr 18% aptaujāto uzskata, ka izmaksas par banku pakalpojumiem būtiski neatšķiras.

Nordea Privātpersonu apkalpošanas tīkla vadītāja Irina Pētersone: „Klienti ikdienā arvien vairāk novērtē vienkāršus, ērtus un kompaktus risinājumus, izmantojot bankas pakalpojumus. Arī mums ir svarīgi vienmēr būt ērti pieejamiem, nodrošinot daudzveidīgu un klientam draudzīgu pakalpojumu klāstu. Tādēļ šobrīd klientiem piedāvājam iespēju labāk plānot savas finanses un kontrolēt izdevumus, izmantojot vispopulārākos bankas pakalpojumus par fiksētu mēnešmaksu.”

Lai arī zināšanas par atsevišķu bankas pamatpakalpojumu lietošanas izmaksām lielā mērā sasaucas ar pašu pakalpojumu izmantošanas pieredzi, kā to norāda Nordea un veiktās Snapshots interneta aptaujas dati, proti, vairāk pakalpojums tiek lietots, jo augstāk respondenti vērtē savas zināšanas par izmaksām, kas ar to saistītas. Tomēr praktiski visu aplūkoto pakalpojumu gadījumā lietotāju skaits pārsniedz informēto personu īpatsvaru. Piemēram, ar bankas karti vismaz reizi mēnesī norēķinās 92% aptaujāto bankas klientu, bet tikai 62% aptaujāto šī pakalpojuma izmaksas zina precīzi. Savukārt automātisko rēķinu apmaksu vismaz reizi mēnesī lieto 24% aptaujāto, bet precīzi informēti par pakalpojuma izmaksām ir tikai 10% respondenti, savukārt vēl 10% aptaujāto izmaksas zina aptuveni.

Vairāk informācijas: www.nordea.lv/klientakomplekts