Atbalsta mājsaimniecību iespējas pieslēgties maģistrālajiem komunikāciju tīkliem | Luminor

Nordea banka uzsākusi unikālu projektu Latvijā, piedāvājot patēriņa kredītu, lai mājsaimniecības Valmierā varētu pieslēgties maģistrālajiem ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem.

„Valmieras pilsētas pašvaldība ir ilggadējs Nordea partneris, tādēļ esam jo īpaši gandarīti redzēt, kā veiksmīga sadarbība pāraug jaunā un perspektīvā iniciatīvā kopā ar SIA „Valmieras ūdens”, sniedzot atbalstu mājsaimniecībām pieslēgties maģistrālajiem komunikāciju tīkliem. Šis ir vērienīgs ilgtermiņa projekts ar augstu ietekmi uz Valmieras iedzīvotāju labklājību nākotnē,” tā Sandra Rasnača, Nordea reģionālā Klientu apkalpošanas centra „Valmiera” vadītāja.

Pēdējo gandrīz desmit gadu investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā Valmierā mājsaimniecībām un komersantiem devušas iespēju ne tikai pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmai, bet arī izmantot patiešām kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kas ir atbilstoši sagatavots un laboratoriski pārbaudīts lietošanai uzturā, kā arī videi draudzīgi apsaimniekot saražotos notekūdeņus.  Ar Eiropas Savienības atbalstu rekonstruējot un izbūvējot apakšzemes komunikācijas, ik gadu radītas simtiem pievienošanās vietas centralizētai sistēmai. Diemžēl struktūrfondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros atļauta tikai maģistrālo tīklu izbūve, turklāt attiecīgi ielu sarkano līniju robežās vai līdz īpašuma robežai. Potenciālajiem centralizētās sistēmas dalībniekiem par saviem līdzekļiem jāizbūvē komunikācijas no pievienojuma vietas līdz īpašumam.

Lai veicinātu mājsaimniecību un komersantu interesi un paplašinātu iespējas pieslēgties centralizētajiem komunikāciju tīkliem, SIA „Valmieras ūdens” valde apstiprinājusi jaunus pievienošanās noteikumus uzņēmuma ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Būtiskākās izmaiņas- no 2015.gada ievērojami tiek samazināta maksa par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem jeb par pievienojuma vietas izbūvi. Uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks pastāstīja, ka gan dzīvojamām ēkām, gan sabiedriskajiem un komercobjektiem no 2015.gada pievienošanās maksa noteikta tikai 100,00 eiro (plus pievienotās vērtības nodoklis 21%) ūdensvada un tikpat arī kanalizācijas pievienojumam. Sabiedrisko un komercobjektu īpašniekiem gan jāņem vērā, ka gadījumā, ja būs nepieciešami papildus ieguldījumi, lai „Valmieras ūdens” komunikācijas piemērotu uzņēmuma vajadzībām atbilstoši būvprojektam, papildus pievienošanās maksai būs jāsedz radušās izmaksas.

Apstiprinātos noteikumus, kā arī informāciju par pieslēguma maksām un nepieciešamām darbībām, lai pieslēgtos centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklam, var lasīt www.valmierasudens.lv.

Dalīties FacebookDalīties Twitter