Atbalstot ilgtermiņa investīcijas, Nordea piešķir finansējumu VAS Latvijas dzelzceļš 37,5 miljonu eiro apmērā | Luminor

 

Lai atbalstītu VAS Latvijas dzelzceļš ilgtermiņa attīstības mērķus, Nordea bankas Latvijas filiāle piešķir aizdevumu 37,5 miljonu eiro apmērā.  Finansējums ļaus uzņēmumam īstenot šī gada investīciju programmu, kas ietver līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projektiem, piemēram, otra sliežu ceļa būvniecībai posmā Skrīveri-Krustpils, kā arī sliežu ceļu uzturēšanas un remonta darbiem. Jau šobrīd Nordea Latvija ir viens no VAS Latvijas dzelzceļš partneriem, nodrošinot pilnu mājas bankas pakalpojumu servisu Latvijā.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākajiem transporta nozares uzņēmumiem Baltijas valstīs un ir mūsu ilgtermiņa partneris. Līdz ar jauno finansējumu kopējais Nordea apstiprinātais aizdevumu apjoms Latvijas dzelzceļa uzņēmumu grupai pārsniedz 100 miljonus eiro. Stabila un ilgtermiņā orientēta sadarbība ir mūsu prioritāte. Esmu gandarīts, ka arī šīs sadarbības ietvaros varam piedalīties uzņēmuma vīzijas - kļūt par progresīvu, drošu un efektīvu dzelzceļa uzņēmumu - realizācijā.”

VAS Latvijas dzelzceļš prezidents Uģis Magonis:Latvijas dzelzceļš ir lielākais darba devējs valstī un līderis Baltijas valstīs dzelzceļa pārvadājumu tirgū. Nesenajos krīzes gados mūsu uzņēmums bija viens no nedaudzajiem, kas ievērojami palīdzēja Latvijai pārvarēt grūtības, nodrošinot stabilu pakalpojumu eksportu. Raugoties nākotnē, Latvijas dzelzceļš ir lielu izaicinājumu priekšā – lai spētu saglabāt un attīstīt savas pozīcijas nākotnē, šodien nepieciešamas ievērojamas investīcijas, kas ļaus palielināt mūsu caurlaides spēju un nodrošināt ātrāku un drošāku kravu apriti.”