Ausma Ēce: uzņēmuma ražošanu vienmēr var pilnveidot | Luminor

Procesu analīze – atslēga uz resursu efektīvu izmantošanu uzņēmumā. Nereti uzņēmējiem šķiet, ka ražošanas procesi ir izstrādāti līdz pilnībai, tomēr, rūpīgāk izanalizējot, tos vienmēr var uzlabot. Padomos, kā veikt procesu analīzi un kādēļ ir būtiski zināt produkta pašizmaksu, ar Nordea biznesa skolas dalībniekiem dalījās SIA “Fristads Kansas Production” finanšu direktore un Nordea biznesa skolas lektore Ausma Ēce.

“Ikvienam uzņēmējam ir būtiski līdz sīkākajām detaļām izprast ražošanas plūsmu un to dokumentēt. Kādēļ ir svarīgi to pierakstīt? Bieži uzskatām, ka daudz ko zinām un, ka viss ir skaidrs, bet tiklīdz ikviens process ir pierakstīts, tā iespējams ieraudzīt iepriekš nepamanīto,” tā pauž Ausma Ēce, Nordea biznesa skolas lektore un SIA “Fristads Kansas Production” finanšu direktore. Vizualizēšana palīdz saskatīt nepilnības un kritiski paraudzīties uz šķietami pašsaprotamiem procesiem. Tādējādi iespējams izprast, vai uzņēmējs tik tiešām zina pilnīgi visu un pietiekami detalizēti. Uzņēmuma procesu analīzi ieteicams veikt ar kādu kopā, jo tādā veidā ir iespējams veiksmīgāk tos izpētīt, pamanīt kļūdas, kā arī meklēt jaunus risinājumus.

Lai analizētu procesus, ņem talkā līmlapiņas!

Ērtāk un vienkāršāk veikt uzņēmuma procesu analīzi palīdzēs līmlapiņas. Uz katras no tām nepieciešams uzrakstīt vienu procesu, izkārtojot secīgā kārtībā. Veicot procesu analīzi, nepieciešams detalizēti dokumentēt dažādus uzņēmumā izmantotos resursu veidus:

  • iekārtas – būtiski pievērst uzmanību iekārtu jaudai un izmantošanas laikam;
  • darbaspēks – jāanalizē, cik cilvēku iesaistīti katrā procesā, vai viens cilvēks var iesaistīties vairākos procesos, cik daudz laika tiek patērēts, veicot kādu no darbībām;
  • telpas – pat ja sākumā tiek izmantotas savas personīgās telpas, jāatceras par izmaksām jebkurā gadījumā;
  • enerģija – svarīgi izmērīt enerģijas patēriņu katram procesam atsevišķi, uzliekot kontroles mērītājus, tāpat gadījumā, ja tiek izmantotas personīgās telpas, patērēto enerģiju nepieciešams iekļaut izmaksu aprēķinos.

“Pēc tam, kad ir apzināti visi resursi un to izmantošana, jāizprot katrs uzņēmuma ražošanā īstenotais process un ko iespējams mainīt, lai uzlabotu efektivitāti. Ražošanas procesos gandrīz vienmēr ir kļūdas, tādēļ izstrādāt tos līdz pilnībai var nepārtraukti,” tā uzsver Ausma Ēce. Tāpat eksperte iesaka, lai izvairītos no kļūdām visā saražotajā partijā, kvalitātes kontroli veikt ražošanas procesa sākumā, tādā veidā ietaupot ievērojamu daudzumu resursu.

Domājot par procesu optimizēšanu, vērts pārskatīt:

  • plūsmas loģiskumu jeb posmus, kuros notiek kvalitātes kontrole;
  • iekārtu izvietojumu, lai ražošanas procesā netiek veiktas liekas kustības, nav pārāk liels kustību garums un viss atrodas zināmās vietās, tādējādi netērējot laiku nepieciešamā atrašanai;
  • resursu izmantošanu, pārliecinoties par to, vai vienlaikus ir iespējams veikt vairākus procesus (piemēram, netērēt laiku, gaidot kamēr žūst glezna, bet tikmēr uzsākt krāsu jaukšanu).Pašizmaksas aprēķināšanas nozīme

“Preces pašizmaksu ir būtiski aprēķināt, lai spētu noteikt produkta vienības izmaksas un vēlāk arī tā pārdošanas cenu”, tā uzsver Ausma Ēce. Tāpat, zinot produkta vienības izmaksas, iespējams salīdzināt dažādu produktu un partiju pašizmaksas. Saprotot, kurš no procesiem ir dārgāks, var plānot izmaksu samazinājumu. Gadījumos, kad konkurenti pārdod savu produkciju lētāk, uzņēmējs var izanalizēt izmaksas un to, kā tās iespējams samazināt.

Izmaksu aprēķinā nepieciešams iekļaut gan tiešās (izmaksas, kas atkarīgas no saražotās produkcijas daudzuma, piemēram, izejvielas, pamatstrādnieku algas), gan netiešās izmaksas (ražošanas vispārējās izmaksas, piemēram, iekārtu remonta izmaksas, apdrošināšanas maksājumi, ražošanas administrācijas algas).

Visos ražošanas procesos rodas zudumi, piemēram, apstrādājot materiālu mēbeļu ražošanai, paliek pāri skaidas. Nereti ražošanas zudumi var radīt izmaksas, bet no tiem iespējams gūt arī peļņu. Tādēļ uzņēmējam noteikti ir jādomā par ražošanas zudumu tālāku izmantošanu. Rēķinot produkta pašizmaksu, ir svarīgi aprēķināt papildproduktu radītos zaudējumus vai gluži pretēji – ieguvumus.

Ausma Ēce ir SIA “Fristads Kansas Production” finanšu direktore un Nordea biznesa skolas lektore. Viņa ir ieguvusi pieredzi tādos kokapstrādes uzņēmumos, kā “Inčukalns Timber” un “Swedwood Latvia” un Eco Baltia Grupā.