Bankas izstrādās jaunu pašregulācijas kodeksu – Sociālo hartu | Luminor

„Mūsu un sabiedrības izpratne par banku darbību ir mainījusies, un mēs vēlamies šo izpratni ar skatu nākotnē un efektīvā sadarbībā nostiprināt jaunā banku pašregulācijas kodeksā – Banku sociālajā hartā,” – tā Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidents Mārtiņš Bičevskis paziņoja 15. janvāra ekspertu diskusijā „Mājokļa iegādes perspektīvas: finanšu pieejamība un tiesiskais regulējums”. Pašregulācijas dokuments tiks veidots, iesaistot plašu partneru loku un izmantojot Eiropas valstu pieredzi, lai regulētu patērētāju tiesības, veicinātu godīgu komercpraksi un atbildīgu kreditēšanu, piedāvātu drošus un modernus attālinātos pakalpojums, kā arī rūpētos par kvalitatīvu servisu un klientu izglītošanu.

Banku nozare ir viena no visvairāk regulētajām nozarēm no valsts institūciju puses, tomēr LKA redz, ka formālais regulējums nav pietiekams visos gadījumos un nenodrošina veiksmīgu visu pušu sadarbību un vienotu izpratni par banku darbības pamatprincipiem. Arī līdz šim Latvijā bankas ievēroja brīvprātīgu ētikas un labās prakses kodeksu, taču dokumentam ir nepieciešama būtiska atjaunošana, ietverot tajā mūsdienīgu izpratni par bankas un klienta sadarbību, attiecībām, tiesībām un pienākumiem, par sabiedrības paradumiem.

„Banku sociālā harta, mūsuprāt, sniegs nozīmīgas atbildes uz daudziem jautājumiem gan bankām, gan banku klientiem. Banku ētikas un labās prakses kodekss, kas līdz šim darbojās Latvijā, tiks būtiski pārstrādāts un uzlabots – mēs veidosim plašu visu ieinteresēto pušu diskusiju, darba grupas un sarunas, lai noskaidrotu dažādu sabiedrības grupu gaidas un vajadzības, un sniegtu pretī labākos iespējamos apsolījumus banku darbības pilnveidē.  Mēs ceram, ka ieinteresēto mērķa grupu pārstāvji aktīvi iesaistīsies diskusijās. Sociālās hartas atslēgas vārds ir „ilgtspēja”, lai panāktu sabalansētu gan klientu, gan bankas finansiālo mērķu sasniegšanu tagad un nākotnē,” stāsta M.Bičevskis.

Pašregulācijas virziens pašlaik Eiropas banku darbībā ir ļoti aktuāls, un LKA izmantos labāko pieredzi no valstīm, kurās jau ir izstrādātas banku hartas atbilstoši modernu un prasīgu klientu vajadzībām. Pašreizējajā Latvijas banku kodeksā ir iekļautas vispārīgas pamatnostādnes banku darbības principos un pakalpojumu sniegšanā, un tas ir spēkā no 1998. gada.