Eksperte: grāmatvedība sakārto un palīdz saprast uzņēmuma procesus | Luminor

“Uzņēmums ir vērtība un tā nākotne ir atkarīga tikai no īpašnieka. Savukārt grāmatvedība palīdz saprast un sakārtot to, kas notiek uzņēmumā, lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību,” stāsta uzņēmuma „Numeri” vadītāja un Nordea biznesa skolas lektore Lilita Bērziņa.

Grāmatvedībai ir jābūt skaidrai, saprotamai, patiesai, savlaicīgai un pārskatāmai, lai arī visi pārējie procesi uzņēmumā būtu sakārtoti un vērsti uz produktīvu darbu un mērķu sasniegšanu. Grāmatveža pienākums ir veikt pareizu līdzekļu uzskaiti un plānošanu, kā arī sniegt finanšu konsultācijas. Viens no svarīgākajiem grāmatvedības pamatprincipiem ir saimniecisko darījumu sistemātiska reģistrēšana. Kā norāda eksperte, precīza nodokļu aprēķināšana sniedz pareizu priekšstatu par uzņēmuma saistībām un to samaksas nodrošinājumu ar uzņēmuma līdzekļiem.

Grāmatvedības organizēšana uzņēmumā

Lai varētu īstenot labas grāmatvedības pamatprincipus, ir jānošķir tās veidi. Proti, iekšējo vajadzību apmierināšanai tiek izmantota vadības grāmatvedība, bet ārējām vajadzībām paredzēta finanšu grāmatvedība. „Uzņēmuma vadība ir atbildīga par viņu pārziņā nodoto akcionāru vai dalībnieku naudu un tās veiksmīgu izmantošanu, lai gūtu peļņu, bet finanšu pārskati dod iespēju vērtēt vadības veiksmi šī mērķa sasniegšanā,” tā Lilita Bērziņa.

Ja domājat pievērsties finansējumiem, tad eksperte iesaka atcerēties, ka ilgtermiņa ieguldījumus vēlams apmaksāt ar ilgtermiņa aizņēmumiem, bet īstermiņa – ar kredītlīnijām. Ilgtermiņa ieguldījumi ir nemateriāli ieguldījumi kā, piemēram, patenti, no kuriem tiek pelnīta nauda vai pamatlīdzekļi – piemēram, mēbeles un mašīnas. Būtībā tie ir visi ieguldījumi, kas kalpo, lai ražotu produktu vai pakalpojumu.

Papildus šiem diviem grāmatvedības organizēšanas veidiem atsevišķi der nošķirt nodokļu grāmatvedību, kuras galvenais uzdevums ir aprēķināt nodokļu un nodevu summas. Nodokļu grāmatvedim ir precīzi jāpārzina nodokļu politika, jo pretējā gadījumā viņš nespēs veikt pienācīgus aprēķinus.

Ieguldījumi citos uzņēmumus

Ja plānojat veikt darījumus ar citiem uzņēmumiem, tad viens no pirmajiem soļiem ir tirgus cenu izpēte, jo pastāv risks, ka būs jāmaksā papildu nodokļi par darījumiem ar saistītiem uzņēmumiem. Tomēr eksperte iesaka atcerēties, ka pašu kapitāla vērtība palielināsies tikai tad, ja finanšu rezultāts būs peļņa, un tā netiks sadalīta. Ja uzņēmumam ir lieli zaudējumi un nav kapitāla, tad ir jādomā par tā likvidāciju, aizņēmumu vai investīcijām.

Lilita Bērziņa ir SIA „Numeri” valdes priekšsēdētāja un partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre, biedrības „Līdere” valdes locekle un Nordea biznesa skolas „No idejas līdz investoram” lektore.