Eksperts: izmaksas ir neizbēgamas, bet ienākumiem garantijas nav | Luminor

Lēmumu par to, cik daudz un kādiem nolūkiem uzņēmums tērē naudu, pieņem tā vadītājs. Biznesā ir jāprot gan sabalansēt uzņēmuma izmaksas, gan analizēt tā finansiālo stāvokli. Ar saviem ieteikumiem, kā plānot un vadīt uzņēmuma finanses, Nordea biznesa skolas dalībniekus iepazīstināja uzņēmējs un izmaksu ieguvumu analīzes eksperts Normunds Čiževskis.

Ieņēmumiem ir jābūt lielākiem par izdevumiem – tas ir vispārzināms pelnoša un sociāli atbildīga uzņēmuma pastāvēšanas priekšnosacījums. Tomēr – kā prognozēt, vai un kad uzņēmums sāks pelnīt? To palīdzēs noskaidrot detalizēta finanšu analīze, plānošana un vadība.

Finanšu analīzei ir divi galvenie mērķi: noteikt projekta finanšu atdeves rādītājus – investīciju un pašu kapitāla atdeves jeb to, cik iespējams nopelnīt ar ieguldāmo naudu, un pārliecināties par projekta finanšu ilgtspēju jeb par to, vai tā īstenošanai kādā brīdī nepietrūks naudas. Normunds Čiževskis iesaka atcerēties, ka pilnīgi viss uzņēmumā notiekošais rada izmaksas, bet ne viss – ieņēmumus. 

Pastāv divas puspatiesības par finanšu plānošanu. Pirmkārt, bieži tiek sludināts, ka ir jābaidās nevis no lielām izmaksām, bet gan no maziem ieņēmumiem. Otrkārt, lai daudz pelnītu – daudz jātērē. Nordea biznesa skolas eksperts šos teicienus formulē nedaudz citādāk, proti, ir jābaidās gan no lielām izmaksām, gan maziem ieņēmumiem, un jāsaprot, ka lieli tēriņi negarantē lielus ieņēmumus. Jāpatur prātā, ka izmaksas ir neizbēgamas, kamēr ieņēmumiem garantijas nav.

Finanšu analīzes pamatprincipi

Finanšu analīzes pamatā ir naudas plūsmas prognoze par visu projekta dzīves ciklu, tomēr jāatceras, ka ir veltīgi analizēt pārāk ilgu periodu, jo nākotne, sevišķi jaunā uzņēmumā, ir visai grūti prognozējama. Būtībā viena cikla ilgums ir no pirmā investīciju gada līdz galveno pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika beigām. Plānotajā naudas plūsmā ir jāiekļauj visi galvenie ieņēmumi un izdevumi, tajā mēnesī, kad tie radīsies, jo tādējādi iespējams pārbaudīt projekta finanšu ilgtspēju. Ikvienam uzņēmējam ir jābūt drošam, ka tam kādā brīdī nepietrūks naudas – ir jādomā pāris soļus uz priekšu, lai varētu izvairīties no bankrota vai lieliem zaudējumiem. Jāatceras, ka uzņēmums var ilgi strādāt bez peļņas, bet nevienu dienu bez naudas.

Investīcijas un darbības izmaksas

Investīcijas galvenokārt ir saistītas ar projekta īstenošanai nepieciešamiem pamatlīdzekļiem, piemēram, ēkām, aprīkojumam, mēbelēm, turpretī darbības izmaksas sastāv no darba algu, izejmateriālu, uzturēšanas, administrācijas un citām ikdienas izmaksām. Tās var būt gan mainīgas, gan pastāvīgas. Galvenā atšķirība ir tā, ka mainīgās izmaksas pieaug proporcionāli ieņēmumiem un ir salīdzinoši viegli kontrolējamas. Domājot par izmaksu samazināšanu, Normunds Čiževskis iesaka sākt ar pastāvīgajām izmaksām, jo tās visvairāk apdraud uzņēmuma pastāvēšanu.

Naudas plūsma

Visbeidzot, lai plānotu uzņēmuma finanšu ilgtspēju un tā aktivitātes visā vērtību ķēdē, jāveic kvalitatīva naudas plūsmas plānošana. Tā sniedz ļoti daudz informācijas, ļaujot labāk plānot ieņēmumu un izmaksu apmērus, apmaksu un piegāžu termiņus un citus uzņēmuma veiksmīgai darbībai svarīgus faktorus. “Ir uzņēmumi, kas gadiem ilgi spēj strādāt bez jebkādas peļņas, jo tiem ir investori, kuri gatavi ieguldīt. Patiesībā, ja biznesā valdītu princips – uzņēmumam ir zaudējumi, tātad slēdzam ciet, tad pasaulē šobrīd to būtu ļoti maz. Tas, vai uzņēmums spēs turpināt darbību nākamajā dienā, ir atkarīgs no naudas atlikuma kontā,” tā eksperts, komentējot naudas plūsmas plānošanas nozīmi.

Normunds Čiževskis ir SIA “Bizpro” īpašnieks un izmaksu ieguvumu analīzes eksperts ar trīspadsmit gadu pieredzi. Specializējas uzņēmumu, kā arī valsts un pašvaldību īstenoto investīciju projektu finanšu plānošanā, analīzē un izvērtēšanā.