Izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī | Luminor

Informējam, ka, pielāgojot bankas pakalpojumu cenrādi atbilstoši aktuālajai finanšu tirgus situācijai, veiktas izmaiņas Nordea bankas pakalpojumu cenrādī.

Izmaiņas privātpersonu un uzņēmumu segmentā galvenokārt ietekmēs kases operācijas, maksājumu kartes, pakalpojumus, kas pieejami ar Nordea elektroniskās identifikācijas kodiem un ieguldījumu fondus. Arvien vairāk mudinām klientus izmantot attālinātos norēķinu kanālus, kas šobrīd ir izdevīgākais pakalpojumu veids.

Jaunās bankas pakalpojumu cenrāža izmaiņas stāsies spēkā no 2016. gada 1. septembra.

Detalizētas izmaiņas Nordea bankas pakalpojumu cenrādī privātpersonām.

Detalizētas izmaiņas Nordea bankas pakalpojumu cenrādī uzņēmumiem.

Viss Nordea bankas pakalpojumu cenrādis pieejams mājaslapas sadaļā “Cenrādis” šeit.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām Jūs apmeklēt Nordea Klientu apkalpošanas centru, zvanīt bankas Kontaktu centram pa tālruni 67096 096 vai rakstīt internetbankas sadaļā Sarakste.