Izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī | Luminor

Informējam, ka atbilstoši aktuālajām tirgus tendencēm, veiktas izmaiņas Nordea bankas pakalpojumu cenrādī. Izmaiņas ietekmēs valūtas maksājumus, skaidras naudas darījumus, kā arī maksājumu kartes privātpersonu un uzņēmumu segmentos. Jaunās bankas pakalpojumu cenrāža izmaiņas stāsies spēkā no 2015. gada 1. jūnija.

Ar izmaiņām Nordea bankas pakalpojumu cenrādi aicinām iepazīties mājas lapā www.nordea.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām Jūs apmeklēt Nordea Klientu apkalpošanas centru, zvanīt bankas Kontaktu centram pa tālruni 67096 096 vai rakstīt internetbankas sadaļā Sarakste.