Izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī | Luminor

Informējam, ka, pielāgojot bankas pakalpojumu cenrādi atbilstoši aktuālajai finanšu tirgus situācijai, veiktas izmaiņas Nordea bankas pakalpojumu cenrādī. Izmaiņas privātpersonu un uzņēmumu segmentā galvenokārt ietekmēs maksājumus, maksājumu kartes un citus pakalpojumus. Arvien aktīvāk mudinām klientus izmantot attālinātos norēķinu kanālus, kas šobrīd ir arī izdevīgākais pakalpojumu veids.

Jaunās bankas pakalpojumu cenrāža izmaiņas stāsies spēkā no 2016. gada 1. februāra.

Ar detalizētām izmaiņām Nordea bankas pakalpojumu cenrādī aicinām iepazīties mājas lapā www.nordea.lv, sadaļā „Cenrādis”, saitē šeit.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām Jūs apmeklēt Nordea Klientu apkalpošanas centru, zvanīt bankas Kontaktu centram pa tālruni 67096 096 vai rakstīt internetbankas sadaļā Sarakste.